І.ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2020 РІК


Головними пріоритетами роботи управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради визначено:


 • Організація системної роботи щодо здійснення науково-методичного забезпечення реалізації нового Закону України «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, оновлених навчальних програм з метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, вмотивованості до впровадження інноваційних змін у освітній процес.
 • Обов'язкове отримання здобувачами освіти повної загальної середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами освіти. Забезпечення доступності освіти впродовж усього життя.
 • Створення сучасного освітнього середовища для класів Нової української школи.
 • Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітній і управлінський процес, що забезпечують удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.
 • Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти за рахунок усіх форм інтеграції освітньої діяльності, особливу увагу звернути на адаптацію вихованців до навчання в нових умовах.
 • Підвищення управлінської компетентності керівника сучасної школи, його готовності до свідомого вибору стратегії розвитку закладу освіти.
 • Науково-методичний супровід та координація дослідницько-інноваційної діяльності в закладах освіти міста.
 • Створення комфортних умов для навчання здобувачів освіти, формування прагнення до здорового способу життя.
 • Створення дієвої системи корекційного, диференційованого та інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії дітям з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.
 • Реалізація завдань національно-патріотичного виховання підростаючого покоління шляхом участі у заходах спрямованих на виховання поваги та любові до державної мови, до державних символів, готовності захищати суверенітет та територіальну цілісність України.
 • Набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, виховання рис громадянина української держави, формування відповідальності та толерантності учнівської молоді.
 • Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та прав здобувачів освіти відповідно до чинного законодавства.
 • Забезпечення прозорісті та відкритого доступу до публічної інформації щодо освітньої та фінансової діяльності закладів
 • Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками закладів освіти.
 • Створення та забезпечення системи внутрішнього моніторингу якості освіти.
 • Забезпечення академічної свободи педагогічних працівників.
 • Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти міста за рахунок:

- збереження, підтримання та покращення матеріально-технічного стану закладів освіти;

- оновлення комп'ютерної техніки та обладнання закладів;

- модернізації технологічного обладнання харчоблоків;

- проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти;

- продовження програмних заходів з енергозбереження в закладах освіти міста.

 • Реалізація міської цільової соціальної програми «Освіта м.Покров на 2019-2021 роки».
Кiлькiсть переглядiв: 336