Звільнення у зв’язку з реорганізацією допускається лише за згодою працівника

1431516990_uvolnenieКодексом законів про працю України (ч.2 ст. 40 КЗпП) встановлено, що звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників, допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

Про вивільнення працівників у випадках змін в організації виробництва і праці персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці (ст. 49-2 КЗпП).

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації.

Орган управління освітою є таким, що належно виконав вимоги законодавства щодо працевлаштування педагогічного працівника, якщо запропонував йому наявні в установах та закладах освіти роботу, тобто вакантні посади, які працівник може виконувати з урахуванням його освіти, кваліфікації, досвіду тощо.

Орган управління освітою зобов’язаний запропонувати педагогічному працівникові всі вакансії, які існують в установах та закладах освіти, незалежно від того, в якому навальному закладі або структурному підрозділі працівник, який вивільнюється, працював.

Обов’язок по працевлаштуванню педагогічного працівника покладається на орган управління освітою з дня попередження про вивільнення до дня розірвання трудового договору.

Щодо збільшення видатків на освітню галузь для забезпечення індексації зарплати та стипендії

1430916486_13_37Міністерство фінансів України на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 18.04.2015 №15781/1/1-15 до листа Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 7.04.2015 № 04-34/14-84486 розглянуло звернення Профспілки працівників освіти і науки України від 6.03.2015 № 02-5/158 щодо збільшення видатків на освітню галузь для забезпечення індексації заробітної плати працівників та стипендії студентів.

Зокрема, у листі вказано, що пропозиція щодо збільшення видатків на освітню галузь для забезпечення виплати індексації заробітної плати та стипендії у повному обсязі потребуватиме вишукання суттєвих додаткових бюджетних коштів та державного та місцевих бюджетів та внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

Завантажити документ min_fin_ck.pdf [967,71 Kb]

Причини та цілі вступу профспілок у колективний трудовий конфлікт із Кабміном та з роботодавцями

1430990684_tru99Довготривале порушення Кабінетом Міністрів України та роботодавцями законодавчо визначених трудових прав та соціальних гарантій працівників, ухилення та відкрите нехтування Урядом та об'єднаннями роботодавців пропозиціями профспілок щодо реалізації на практиці європейських процедур ведення соціального діалогу щодо визначення проблем у сфері праці та напрацювання шляхів ефективного їх вирішення – головні причини колективного трудового конфлікту між профспілками та Урядом, а також із Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Профспілки офіційно висунули Вимоги, сформовані відповідно до Конституції України та чинного законодавства й ратифікованих в Україні Конвенцій МОП:

– повне повернення заборгованості і з заробітної плати та компенсації працівникам за несвоєчасну оплату їх праці;

– підвищення мінімальної заробітної плати на рівень фактичного прожиткового мінімуму, що вдвічі є вищим ніж сфальсифікована Урядом величина;

– проведення повної індексації зарплат на рівень інфляції 2014-15 років, створення передумов рентабельної та престижної заробітної плати для найманих працівників;

– недопущення прийняття антиконституційних законів, що звужують права і свободи українських громадян;

– реалізації європейських принципів відкритості Уряду, повноцінного результативного ведення соціального діалогу тощо.

Профспілки вже максимально використовують усі передбачені законом засоби для досягнення реалізації своїх Вимог, зокрема:

• парламентським фракціям, Адміністрації Президента передано інформацію про зони дискримінації та соціальної несправедливості в сфері праці та профспілкові пропозиції щодо законодавчого їх врегулювання;

• надіслано звернення до Міжнародної організації праці зі скаргою щодо невиконання Урядом ратифікованої Конвенції МОП, яка гарантує своєчасну виплату заробітної плати;

• готуються масові судові позови з вимогою виконання перед конкретними найманими працівниками зобов’язань щодо повної і своєчасної оплати праці, а також щодо повернення пенсіонерам конфіскованої частини їх пенсії;

• за участі народних депутатів готується звернення до Конституційного суду про дотримання в Україні конституційних прав працівників;

• в стані готовності широкомасштабні постійні галузево-територіальні акції протесту з метою донесення до Уряду, парламенту, провладних політичних сил потреби негайного вирішення соціальних проблем.

Ініційовані профспілками національні колективні трудові конфлікти 30 квітня 2015 року були зареєстровані Національною службою посередництва і примирення(НСПП).

Профспілки очікують від Кабміну, роботодавців та НСПП, що примирні органи з врегулювання конфлікту будуть сформовані, а вимоги профспілок знайдуть своє вирішення в установлені законом терміни й порядку та стануть підґрунтям для нової Генеральної угоди.

Проект нової редакції Закону «Про освіту»: комітетські слухання

1432189248_vru_cluxannia20 травня 2015 року у Комітеті з питань науки і освіти Верховної Ради України відбулися слухання на тему – «Підготовка проекту нової редакції Закону України «Про освіту»: концептуальні засади».

Метою заходу стало обговорення основних питань проекту нової редакції закону з метою його підготовки та внесення на розгляд Верховній Ради України.

Понад 130 учасників слухань – освітяни-практики, науковці, міжнародні експерти, народні депутати, представники від громадських організацій, профспілок, роботодавців – обговорювали норми статей законопроекту.

Профспілку освітян у обговоренні документу представили Георгій Труханов – Голова Профспілки працівників освіти і науки України, Сергій Романюк – заступник Голови, голова Харківського обкому Профспілки Лілія Дулуб, голова Київської міської організації Олександр Яцунь.

Предметом фахової дискусій стали питання удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти упродовж життя; створення системи забезпечення високої якості освіти на основі модернізації її змісту, педагогічних технологій та об’єктивного моніторингу результатів освітньої діяльності і чесної конкуренції в системі освіти; усунення невідповідності змісту освіти сучасним потребам особистості, суспільства і ринку праці; створення належного зв’язку між ринком праці та системою професійної та вищої освіти; соціальні гарантії педагогам; приведення структури освіти у відповідність до міжнародних стандартів.

Учасники у своїх виступах відзначали, що є певні здобутки у питаннях євроінтеграції та виконання зобов’язань щодо реалізації Болонської декларації й створено каркас нового нормативного поля функціонування освіти.

Відкриваючи засідання голова Комітету з питань науки і освіти Лілія Гриневич підкреслила важливість спільної конструктивної роботи над документом задля його подальшого впровадження. «Перед українською системою освіти сьогодні стоять нові виклики і цілі. Тому потрібен новий закон про освіту, який ґрунтуватиметься на доробках громадянського суспільства, які цілком відповідають викликам часу», – підсумувала голова Комітету.

Освітяни та експерти у своїх зазначали, що за роки незалежності в країні була сформована національна система освіти, що зберегла надбання минулого та значний науково-педагогічний потенціал, який здатний суттєво вплинути на здійснення якісних змін у освітній сфері, її інноваційного розвитку. Так, було поширено нові навчальні технології – ІКТ, дистанційна освіта, інтерактивні методики, ухвалено новий закон «Про вищу освіту», запроваджено ЗНО тощо.

Проте, визначені напрями розвитку освіти не мали системного характеру, й наразі не утворюють цілісної державної політики у сфері освіти, зазначали представники громадських інституцій.

Зокрема, Голова Профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, доносячи консолідовану позицію організації зазначив, що не лише галузеві закони впливають на подальший розвиток світи. Вирішальний вплив у цьому процесі мають закон про держбюджет, Бюджетний кодекс, трудове, пенсійне законодавство, які сьогодні передбачають низку погіршень, скорочення працюючих, підвищення навантаження, інтенсифікацію праці тощо.

В Європі освіта є одним з пріоритетів для нових інвестицій – на чому акцентував увагу Єврокомісар з питань освіти та культури Тібор Наврачич – і, взявши євроінтеграційний курс, ми повинні брати приклад і вкладати ресурси в розвиток вітчизняної освіти.

«Однією з умов надання якісної освіти є наявність висококваліфікованих, високооплачуваних педагогічних працівників, що можливо лише при належному фінансовому забезпеченні галузі», – підкреслив очільник Профспілки. Зараз же, за словами Георгія Труханова, через невідповідність розміру базового окладу ЄТС середньостатистичний педпрацівник втрачає лише на ставці заробітної плати приблизно 700 гривень на місяць, а з урахуванням надбавок та доплат – 1400 гривень. Тому категорично не сприймаються наміри, засвідчені в концепції законопроекту, про узаконення умови оплати праці освітян на основі єдиної тарифної сітки, яка на сьогодні діє поза межами законодавчого поля.

Георгій Труханов також наголосив, що для забезпечення зміни системи оплати праці педагогів, недопущення зменшення її рівня необхідно передбачити в новому законі відповідні гарантії, але не нижче від передбачених статтею 57 чинного закону, що відповідатиме Конституції України. Це стосується як рівня посадових окладів, так і інших виплат, зокрема надбавок за вислугу років, винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення тощо.

«Необхідно зберегти умови щодо оплати праці педагогів на основі тарифікації, не допустити збільшення навантаження, тривалості робочого часу, надання права на прийняття одноосібних рішень щодо оцінки праці працівників», – сказав він, – «…адже саме освіта є ключовим елементом будь-якого демократичного суспільства й індикатором його розвитку та успішності країни», – було підкреслено насамкінець виступу.

Учасники слухань у обговоренні висловлювали різні пропозиції та доповнення до проекту закону і щодо обдарованих дітей, дітей з особливими потребами, освіти доросли, неформальної освіти тощо.

На завершення понад трьохгодинних слухань Лілія Гриневич зазначила, що усі пропозиції, які надійшли чи були виголошені, будуть опрацьовані, а проект документу найближчим часом буде передано до Кабінету Міністрів України для подальшої розробки урядового закону.

28.05.15 Під стінами Кабміну відбувся мітинг профспілок

1432747509_00027 травня 2015 року профспілки провели мітинг у рамках пікетування Уряду на захист конституційних прав працюючих. Пройшла перша попереджувальна акція протесту під стінами Кабінету Міністрів України на підтримку вимог Федерації профспілок України у колективному трудовому спорі з Урядом та роботодавцями.

Відкрив мітинг заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, який розповів зібранню про причини, через які профспілки були знову вимушені вийти під стіни Кабміну.

Перед учасниками акції виступив Голова ФПУ, керівник СПО профспілок Григорій Осовий.

«Ми стали на шлях справедливої боротьби, боротьби за законні права і інтереси працівників, які довірили вам тут під стінами Кабінету Міністрів представляти їх права і домагатися ставитися до людини праці так, як вона заслужила своєю повсякденною працею, створюючи ВВП країни, перераховуючи бюджетні кошти на утримання влади, на забезпечення соціального добробуту і миру в нашій країні, – проголосив профспілковий лідер.

Боротьба – це складна річ. Це відповідальне рішення, яке прийняте СПО, але ми довго мовчали, враховуючи ситуацію, яка склалася в країні. Дійсно, було надзвичайно складно, коли розпочалися військові дії на Сході, коли країна знаходилася в хаосі, і не було політичної єдності. На сьогодні влада працює вже більше, ніж рік і має демонструвати результати ефективності для народу», – виголосив Григорій Осовий.

Продовжили мітинг виступи представників трудових колективів провідних вітчизняних підприємств та закладів.

Виступаючі підкреслювали, що профспілки і Уряд мають сідати за стіл перемовин і вирішувати проблеми підвищення зарплат, забезпечення соціальних гарантій і створення робочих місць.

Виступаючи на мітингу вчитель столичної школи-інтернату №15 Наталія Топчій підкреслила, що освітяни все більше переконуються в тому, що Уряд, який обіцяв провести реформи, показати нам шлях до Європи, заводить в глухі нетрі бідності й щодня по краплині вбиває оптимізм та віру в ефективність цих реформ.

«Війна. Сьогодні за цим страшним словом ховаються урядовці. Мовляв, як ви можете щось вимагати, коли Україна в огні? Але ж на передовій наші колеги, родичі, друзі, а тут – їх сім'ї. Ми допомагаємо армії чим можемо й не стоїмо осторонь. Ми єдині в бажанні жити по-новому, будувати європейську незалежну державу. … Станьте поруч із профспілками, почніть діалог і почуйте нас – народ!», – завершила свій виступ освітянка.

Наступні профспілкові пікети відбудуться 3 і 10 червня.

21.12.15 Роз’яснення Мінсоцполітики щодо постанови Уряду № 1013

1450701451_334У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» (далі – постанова) та застосуванням окремих її норм, Міністерство соціальної політики повідомляє наступне.

З метою упорядкування структури заробітної плати, включення до посадових окладів працівників бюджетної сфери, органів державної влади сум індексації, що накопичувалась протягом останніх років та внесення змін до порядку проведення індексації грошових доходів, зазначеною постановою, установлено, зокрема, що з 1 грудня 2015 року посадові оклади працівників бюджетних установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються у розмірах, передбачених пунктом 1 цієї постанови, розрахованих із тарифної ставки працівника I тарифного розряду ЄТС – 1113 гривень (підвищеної на 10 %).

Також постановою встановлено, що в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій, підвищуються на 25 % посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців зазначених органів, оскільки посадові оклади працівників цих органів не підвищувались з 2008 року.

При цьому, підвищенню на 25 % підлягають посадові оклади, встановлені в штатних розписах, у розмірах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 482 «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету», якою установлено, що уразі, коли розмір посадового окладу працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету, нижчий ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад установлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

Постановою передбачено, що міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам обласних державних адміністрацій, Київської міської державної адміністрації та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 р. розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов’язані з індексацією, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищило величину індексації, що мала бути виплачена йому у грудні 2015 року.

Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 постанови керівники установ, закладів, організацій окремих галузей бюджетної сфери та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та інших органів мають забезпечити внесення змін до штатного розпису установ, закладів та організацій, відповідних органів з урахуванням нових розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) з 1 грудня 2015 року.

З метою своєчасного забезпечення нарахування працівникам належних за грудень цього року виплат, зміни до штатних розписів мають бути внесені незалежно від внесення змін міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до власних нормативно-правових актів з цього питання.

Завантажити документ post_1013.doc [118,5 Kb]

04.01.16 Президент України дав відповідь на профспілкову електронну петицію щодо санаторно-курортного лікування

1451466132_pet1Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий звернувся до Президента України Петра Порошенка з проханням задовольнити вимоги цієї електронної петиції, яка станом на 22 грудня 2015 року зібрала 25 246 підписів громадян України.

ВІДПОВІДЬ НА ЕЛЕКТРОННУ ПЕТИЦІЮ

Відповідь Президента України на електронну петицію № 22/001450-еп «Відновити оплату санаторно-курортних путівок для працюючих за рахунок коштів соціального страхування», розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 25.09.2015 громадянином Г.В.Осовим

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 231 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 25.09.2015 громадянином Г.В.Осовим електронну петицію «Відновити оплату санаторно-курортних путівок для працюючих за рахунок коштів соціального страхування», яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що Законом України від 28.12.2014 № 77-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема щодо скорочення функцій Фонду соціального страхування України та його видатків нестрахового характеру (які не пов’язані з наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі настання страхового випадку), а саме: на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, оздоровлення дітей, часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв.

При цьому Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (у редакції Закону України від 28.12.2014 № 77-VІІІ) передбачено, що за рахунок коштів соціального страхування здійснюється лікування застрахованих осіб у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України. А Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 77-VІІІ) встановлено, що оздоровлення дітей, у тому числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (відповідно до колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

Водночас пропозиція щодо спрямування коштів соціального страхування на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв, закладів оздоровлення та відпочинку не узгоджується з Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, якими передбачено надання страховими фондами, в тому числі і Фондом соціального страхування України, матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам і визначено суб’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування лише застраховану особу, а не установу, яка надає їй послуги.

Ураховуючи важливість забезпечення одержання особами, застрахованими у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, та їх дітьми профілактичних соціальних послуг, Прем’єр-міністру України А.П.Яценюку запропоновано вжити заходів для всебічного та ґрунтовного опрацювання центральними органами виконавчої влади питання щодо визначення ефективних механізмів державної підтримки надання відповідних послуг і за підсумками проведеної роботи ухвалити необхідні рішення.

П. ПОРОШЕНКО

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Основні соціально-економічні аспекти Держбюджету 2016: аналіз ФПУ

Основні соціально-економічні аспекти Держбюджету 2016: аналіз ФПУПрезидент України 31 грудня 2015 підписав прийнятий Верховною Радою України Закон «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII.

Держбюджет на 2016 рік враховує зростання ВВП на 2%, прогноз інфляції на рівні 12%, дефіцит Держбюджету 3,7% прогнозного ВВП, державний борг 66,35% прогнозного ВВП, прогноз середньорічного курсу на рівні 24,1 грн за долар США (розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу 24,4 грн за долар США).

Пропонуємо експертний аналіз Держбюджету України на 2016 рік підготовлений Департаментом захисту соціально-економічних прав апарату ФПУ з використанням матеріалів структурних підрозділів апарату ФПУ та членських організацій Федерації профспілок України.

Завантажити документ analiz_budzhet.doc [119 Kb]

Гриневич: стратегічний напрямок


реформи зрозумілий

Нинішній рік має стати роком реформ в освіті і медицині. Саме на цьому неодноразово наголошували вищі посадови особи держави. Проте законодавча база для запуску відповідних процесів досі відсутня. І якщо із реформуванням системи охорони здоров'я наразі зрозуміло мало що, то рамковий законопроект "Про освіту" таки надійшов до парламенту напередодні Нового року.

Серед нововведень, запропонованих Урядом, - запровадження 12-річної системи середньої освіти, професіоналізація старшої школи, надання більшої автономії навчальним закладам тощо. Коли ж розпочнеться реформування освітньої галузі, як змінюватиметься навчання в середній школі, чого чекати учням у селах - про це та інше Укрінформу розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич.

- Ліліє Михайлівно, 19 листопада Уряд вніс до парламенту новий законопроект "Про освіту", але майже одразу документ було відправлено на доопрацювання. І ось 28 грудня цей законопроект знову подано до Ради. Які його положення стали найбільш спірними й спричинили повернення на доопрацювання?

- Ми розуміємо велику відповідальність при прийнятті такого галузевого закону. Закон "Про освіту" має описувати реформу, принаймні, головні основи освітньої реформи від дошкільної освіти до освіти дорослих. На основі написаного в галузевому законі далі розроблятимуться спеціальні закони - "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійну освіту", "Про освіту дорослих", маємо вже закон "Про вищу освіту".

Тож, коли приймається такий нормативно-правовий акт, він не повинен містити прогалин. Законопроект, унесений Кабінетом Міністрів 19 листопада, на нашу думку, містив багато прогалин, тому ми його повернули на доопрацювання.

Нинішній проект закону, дійсно є значно кращим, доопрацьований, наприклад, з точки зору інклюзивної освіти, також включив деякі речі, пов'язані з Національною рамкою кваліфікацій, з механізмами залучення до навчального процесу батьків тощо. Цей законопроект зараз має кращу якість, але робота над ним продовжиться, тепер уже в парламенті.

Зокрема, у законопроекті запропонована модель 12-річної школи, але маємо врахувати всі нюанси, пов'язані з цим процесом, аби не повторити минулих помилок. Ми повинні виписати не тільки 12-річний термін навчання, а й головні зміни - у змісті освіти, підготовці вчителів тощо.

Крім того, все ще залишилися певні прогалини у законопроекті, зокрема, щодо питання пов'язання системи освіти з ринком праці.

- Як відбуватиметься процес переходу до пропонованої 12-річної системи навчання?

- Перш за все, 12-річка змушує передбачити, як буде організована мережа навчальних закладів. МОН пропонує зберегти чотирирічну початкову школу. Але ж всі добре знають про проблему дітей 5-6 класів, коли дитина після початкової школи від одного вчителя приходить на багато предметів і багато вчителів, - це завжди є серйозним стресом.

У багатьох країнах з успішною системою освіти, наприклад, Фінляндії, дітей упродовж 7 років навчають одні й ті ж учителі. Для нас важливо зрозуміти, яким чином ми організуємо навчання дітей 5-6 класів. Це ще маленькі діти, дуже часто в умовах сільських територій їх також не бажано довозити далеко до школи, тому що їм треба відповідно раніше вставати, вони пізніше приїжджають після школи додому. Наша позиція така: діти початкової школи повинні навчатися якнайближче до дому.

- Це означає, що початкові класи залишаться, навіть якщо закриватиметься малокомплектна школа?

- Незважаючи на будь-які труднощі, нам треба зберігати початкові школи навіть у тих маленьких населених пунктах, де є такі діти дошкільного віку і віку початкової школи. Ми заклали принцип, що початкові школи не можна закривати. Якщо є діти початкової школи, діти, яким по 6-9 років, їх не можна возити кудись далеко.

При цьому хочу наголосити, що діти 5-6 класів також потребують інших підходів. І ця проблема жодним чином в законопроекті поки не розв'язана. Нашою ж робочою групою прийнято рішення не долучати їх повністю до початкової школи, але в межах основної школи виділити ці класи як окремий цикл, який матиме свою специфіку викладання, змісту освіти та навчальної програми. Потрібно, аби у таких дітей не було великої кількості предметів.

Далі на сільській території старші діти мають навчатися в опорній школі, яка здатна забезпечити їм кращу якість навчання, аніж в малокомплектній школі, де один учитель викладає англійську мову, фізику і фізкультуру. Уже на цей рік заплановано програму грантів для таких опорних шкіл, які будуть визначатися громадянами при упорядкуванні мережі навчальних закладів. Гранти передбачають забезпечення шкільними автобусами і сучасним обладнанням.

- Чи змінюватиметься система викладання у 1-4 класах?

- Сьогодні програма початкової школи неймовірно перевантажена фактологічною інформацією. Для віку 6-7 років важливо розвивати не аналітичні вміння дитини, а її емоційний інтелект - навчити виражати свої почуття, розвивати свої здібності. І тут важливіше дати дитині можливості виражати себе через мистецтво, танці, спів, через можливості творчого вирішення різних завдань.

Важливо, щоб у початковій школі ми змінили зміст освіти і методики викладання, які стимулюватимуть дитину думати, а не тільки запам'ятовувати. Не може бути такої ситуації, що дитина прийшла додому і не здатна без батьків виконати домашнє завдання. А сьогодні батьки дітей у початковій школі добре знають, скільки їм доводиться працювати зі своїми дітьми після школи. Це свідчить про неправильну організацію навчального процесу і про необґрунтовано перевантажений зміст освіти в початковій школі.

-Із якого року планується перехід до 12-річної системи навчання в школах?

- Вважаю, що 12-річку можна запускати не тоді, коли прийнято закон, а, у першу чергу, тоді, коли готовий буде новий зміст освіти, готові до нього вчителі, готові до нього підручники.

Якщо вже зараз Національна академія педагогічних наук, МОН, освітянська спільнота організують процес вироблення такого нового змісту, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, і це все буде готове для запуску, тоді ми можемо запускати 12-річку з 1-го класу наступного навчального року, тобто у вересні 2016 року. Якщо з'ясуємо, що усе це не підготовлено, тоді не маємо права на запровадження 12-річної школи.

Але 12-річку можна запускати не тільки з 1-го класу, а й одночасно з наступного рівня - 5 класу.

- На вашу думку, реально цей процес реалізувати до 1 вересня 2016 року, адже залишилося півроку, а закон не прийнятий, учителі не навчені, навчальна база не підготовлена?

- Усе залежить від того, як діятимуть наші можновладці. Можна сісти, скласти руки і чекати на прийняття закону. А можна вже сьогодні розробляти новий зміст освіти, здійснювати і планувати підвищення кваліфікації вчителів. Готуватися.

Політична воля прийняти 12-річку є. Так, мусить тривати рутинна робота над законом, ми мусимо його доопрацювати, але так чи інакше він буде прийнятий, хай до кінця травня максимум, у другому читанні, я маю на увазі. Проте стратегічний напрямок реформи зрозумілий.

- Урядовий законопроект передбачає поділ освіти на початкову, базову та профільну. Якраз в останній і з'являється ще один додатковий рік, не властивий сучасній школі. У чому особливість такої трирічки?

- Ідея профільної школи - задовольняти профільність вибору випускників. Вона матиме 2 напрямки - це будуть школи академічного спрямування, які фактично готуватимуть дітей до вступу у вищі навчальні заклади, і школи професійного спрямування, так звані професійні ліцеї, професійно-технічні навчальні заклади, у яких діти отримуватимуть загальну середню освіту й одночасно здобуватимуть кваліфікацію робітника, першу професію.

- Професійні ліцеї - це щось на кшталт сучасних ПТУ?

- Саме так!

Також існуватимуть коледжі - те, що завжди називали технікумами, у яких діти, крім загальної середньої освіти, отримуватимуть ще молодшого спеціаліста.

Сутність змін полягає ще в тому, що до цього має також дозріти суспільство. Розумієте, принцип 11-річної повної загальної середньої освіти і вступ до університетів у 17 років зберігся на території Європи тільки в Росії, Україні та Білорусії. Це нас замикає у такий простір, коли ми не можемо дати нашим дітям більше, ніж потрібно. Україна обрала євроінтеграційний вектор, тож варто задуматися над конкурентоспроможністю наших дітей на європейському ринку праці.

- У чому полягатиме суть навчання в академічній старшій школі?

- Вона буде профілюватися. І тут є величезний виклик для нас. У межах великого міста проблем немає, тому що можна зробити кілька профільних ліцеїв цієї трирічної старшої школи академічного спрямування, які матимуть конкретний профіль, припустимо, природничо-математичний чи гуманітарно-правовий.

Але уявіть сільські школи! Для їхнього навчання доведеться створювати багатопрофільні ліцеї. Тобто потрібно у мережі освітніх закладів виділити базові школи, які стануть такими багатопрофільними ліцеями, де один клас може бути одного профілю, інший клас - іншого. Туди довозитимуться діти з різних населених пунктах. Можливо, при цих ліцеях доведеться також відкривати й гуртожитки, щоб діти могли їхати додому тільки на вихідні.

- Ви зазначали, що нинішні ПТУ можуть стати базою для трирічної професійної школи. Сьогодні їх утримання передано на місцеві бюджети. Чи не вбачаєте ви загрозу в тому, що до моменту реформування цих закладів їх може вже просто не існувати?

- Насправді, мене дуже турбує ситуація з професійно-технічними навчальними закладами. Зараз, коли їх передано на місцевий рівень для фінансування, мусимо дуже глибоко вивчити ситуацію, чи на місцевому рівні є достатня кількість податків і надходжень для утримання цієї мережі!

Нещодавно мер одного з українських міст заявив, що в нього у професійно-технічних закладах навчається тільки 20 % громадян його міста, а решта - це діти з області, тому він не збирається їх фінансувати. Це - неприпустима ситуація. Або ми забираємо з місцевого рівня професійно-технічну освіту, тому що вона нам у перспективі 12-річної школи дуже потрібна, та й не тільки 12-річної, вона потрібна на ринку праці, або ми зобов'язуємо міста і чітко дивимося, що доходи цих міст дозволяють утримувати професійно-технічну освіту.

Вважаю, що місцеві бюджети зараз, принаймні, потрібно підтримати субвенцією на підготовку робітничих кадрів і розділити фінансову відповідальність - діти, які є мешканцями відповідного міста, навчаються за кошти міста, а діти, які є з області, навчаються за кошти субвенції на підготовку робітничих кадрів. Хочу звернути увагу також на те, що поряд із професійною кваліфікацією, діти у цих закладах здобувають загальну середню освіту, тож їм повинні належати й визначені кошти освітньої субвенції.

- Як на практиці реалізовуватиметься відокремлення різних рівнів шкільної освіти? Діти початкової, базової й старшої школи навчатимуться в різних приміщеннях?

- Світовий досвід якраз свідчить про те, що школи повинні організовувати свій навчальний простір під відповідні вікові категорії дітей. Тобто навчальний простір дітей початкової школи дуже відрізняється від навчального простору дітей старшої школи. В Україні залишився радянський підхід, коли дуже часто в одній школі навчаються діти з 1-го по 11-ий клас. І ці особливості середовища намагаються досягати тим, що розводять дітей по різних поверхах.

Тому ідея полягає в тому, що початкова школа має бути відокремлена. Далі - базова школа, і вона може бути поєднана з початковою школою. А от щодо старшої школи - ми повинні впродовж 4-5 років, до впровадження трирічної старшої профільної школи, провести організацію нашої мережі під відокремлені сильні старші профільні школи, які зможуть давати дітям належну освіту.

- Крім 12-річки і зміни змісту освіти, чого ще чекати українцям від освітньої реформи?

- Одним із пунктів реформи є надання більшої автономії навчальним закладам. Ця автономія може бути фінансова, кадрова чи академічна. Остання полягає в тому, що відповідні органи влади виписують освітні стандарти в результатах навчання - що дитина повинна знати, уміти, якими компетентностями володіти на момент закінченням певного рівня навчання в школі. Далі ж є можливість - і це, наприклад, зробили поляки- учителям вирішували самим, як досягати цих результатів, якими методиками. І тут, найважливіше - готовність учителів до такої автономії, користування ними сучасними технологіями навчання. У цьому напрямку у нас ще багато роботи з удосконалення підготовки вчителів та систем підвищення їх кваліфікації.

Загалом, освітня реформа - це не тільки зміни у шкільній освіті. Необхідно розширити доступ дітей до дошкільної освіти, зокрема через сприяння відкриттю невеликих приватних дитячих садків. Слід включити механізми спрямування навчального процесу при здобутті професійної освіти на вимоги сучасного ринку праці. Також важливим у нинішньому змінному світі, у якому людина змушена змінювати професії, забезпечити можливість вчитися впродовж життя і створити сучасну систему освіти дорослих.

- Досить часто від педагогів звучать побоювання, що надання автономії і свободи загрожують виникненням свавілля й утисків з боку керівництва навчальних закладів. Які існуватимуть запобіжники цьому процесові?

- Бачите, оце і є особливість українського контексту, коли свобода, на жаль, і автономія, і більше самоврядних прав для навчального закладу зразу породжує загрозу свавілля керівника навчального закладу. Що це означає? Що закон має виписати більше засобів колективної самоврядності у навчальному закладі. Так, як у законі «Про вищу освіту» ми намагалися дати більше повноважень вченим і наглядовим радам, так само ми повинні в законі «Про освіту» дати більше повноважень й іншим навчальним закладам в сенсі колективної відповідальності й колективного прийняття рішень. Тобто, будуть педагогічна рада, рада навчального закладу, куди залучатимуться і батьки. Ці органи повинні також мати вплив на прийняття рішень.

- Чи зміняться зарплати вчителів у зв'язку з реформуванням?

- Українські вчителі мають низький соціальний статус. Переконана, що держава справді заборгувала перед вчителем. І не тільки зараз під час фінансово-економічної кризи, а впродовж усіх років незалежності України.

Сьогодні, коли в країні йде війна і є відволікання великої кількості видатків на обороноздатність, суттєве підвищення зарплати усім вчителям неможливе. Можливе тільки те, яке планує Уряд, як зростання для всіх бюджетників, і в цьому бюджеті 2016 року воно є насправді не надто значне, на 12,5 %. Цього, без сумніву, недостатньо.

Нам потрібно в такій ситуації мотивувати принаймні найкращих учителів, тих учителів, які можуть стати носіями реформи, тих учителів, які є промоутерами кращих методик і технологій викладання, тих учителів, які показують кращі результати, тих учителів, які можуть стати вчителями інших вчителів.

Тому законопроект пропонує механізм добровільної сертифікації вчителя. Це означає, що педагоги, які відчувають у собі сили певного рівня кваліфікації, можуть пройти зовнішню добровільну сертифікацію, яка складатиметься із зовнішнього екзамену - тесту на предмет знання свого предмету, методики викладання, знання реформи, а також враховуватиме результати роботи вчителя, думку про нього колег, батьків учнів.

Після успішного проходження сертифікації учитель матиме право на додаткову доплату. Поки у законопроекті запропоновано встановити таку надбавку на рівні 20 % від заробітної плати, але ми пропонуємо принаймні 25 %.

- Інші надбавки, наприклад, за вислугу років, які виплачуються сьогодні, збережуться?

- Крім заробітної плати, учителі отримують доплати за певні види роботи - класне керівництво, перевірку зошитів, завідування кабінетом. Одразу скажу, що насправді це мізерні доплати. Наразі у нинішньому варіантів законопроекту "Про освіту" зафіксовано надбавки за вислугу років (понад 3 роки - 10 %, 10 років - 20 %, 20 років - 30 %). Звичайно, що буде прийматися закон "Про загальну середню освіту", у якому детальніше випишемо всі інші доплати для вчителів.

Водночас хочу зауважити, що навіть у законі "Про освіту" маємо застерегти певний рівень оплати праці вчителів, до якого ми прагнемо - за наших реалій, нам необхідно законодавчо позиціонувати вчителя у середньому класі, хоча б у нижньому його прошарку. Це є той рівень, який дозволяє вчителю почувати себе впевнено, не шукати додаткових заробітків, а займатися підвищенням кваліфікації і гідно виглядати, себе забезпечувати.

Адже ви розумієте: вчитель заходить у клас, і на нього дивиться 20, а інколи 30 пар очей, він у центрі уваги. Батьки зацікавлені в тому, щоб цей вчитель залишив за дверима всі свої проблеми і зайшов до цих дітей і вчив їх з любов'ю. Учитель з комплексом меншовартості не може бути зразком для наслідування для дітей - майбутніх успішних українських громадян.

І, якщо влада не може задовольнити відповідну оплату праці вчителя, то ми повинні в законі вказати поступові терміни доведення її до визначеного рівня.

- Раніше повідомляли про можливість збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин на ставку. Це питання й досі актуальне?

- Серед вимог МФВ щодо оптимізації видатків в освіті є збільшення навчального навантаження на вчителя. У багатьох країнах ЄС педагогічне навантаження годин на тиждень на ставку коливається від 18 до 24 годин. Але 18 годин, як у нас, теж є. Я вважаю, що збільшувати кількість годин можна тільки одночасно із суттєвим підвищенням заробітної плати.

До чого приводить збільшення навантаження? Не лише до збільшення обсягів роботи, а й до скорочення великої кількості вчителів. Ми порахували, якщо збільшити навантаження з 18 до 22 годин, то доведеться звільнити 10 тисяч вчителів.

Таким чином, для того, щоб проводити подібну реформу, необхідно зробити дві речі - прив'язати її до суттєвого збільшення заробітної плати й передбачити «соціальну подушку» для цих звільнених педагогів.

- У чому суть такої "соціальної подушки"?

- Європейські країни, наприклад, та ж Польща, проходили в своїй історії ситуацію, коли вони змушені були звільняти велику кількість вчителів через демографічний спад. В України за останні 15 років кількість учнів скоротилася на 45 %, а кількість вчителів - на 22 %. Що маємо у результаті? У нас дуже багато вчителів працює на 0,5 ставки, на 0,75 ставки, особливо у сільській місцевості, маленьких містечках. Їхня мізерна зарплата є ще меншою і, очевидно, що соціальний статус вчителя при цьому падає.

Що роблять в інших країнах? Крім виплат по звільненню, педагоги отримують або додаткові пропозиції щодо іншого місця роботи, де вони можуть іти й працювати зі своєю освітою, або їм допомагають, наприклад, дають із низькими відсотками кредити для запровадження свого маленького бізнесу і вчать, як цей бізнес створювати. Тобто дається певна «соціальна подушка» для таких людей, які можуть постраждати від такого масового звільнення.

Якщо ж ми не пропонуємо радикального збільшення заробітної плати і цієї "соціальної подушки", ми не маємо права збільшувати навантаження на ставку.

- Пересічні громадяни часто не розуміють, чому діти повинні будуть ходити до школи аж до 18 років. Як думаєте, чи сприйме суспільство таку освітню реформу?

- Я дуже часто чую різні застереження щодо того, чого йому сидіти і вчитися до 18 років! Хочу запитати: "У нас багато місць праці для людей, яким виповнилося 17 років?". Адже зрозумійте, що цивілізовані країни, які дбають про своїх громадян і про їхній соціальний рівень, збільшують і видовжують час навчання, тому що це має величезну соціальну функцію - діти і молоді люди не випадають із системи, не опиняються на вулиці. Видовження освіти, збільшення охоплення освітою населення призводить до того, що ми зменшуємо ризик потрапляння молодих людей у маргінальні групи. Це, по-перше!

По-друге, додатковий рік нам потрібен, щоб додати нашим дітям ті компетентності, які знадобляться їм у сучасному світі: володіння іноземними мовами та інформаційними технологіями, уміння критично мислити, співпрацювати з іншими, навчатися впродовж життя, бути відповідальними громадянами своєї країни. Це повинна бути нова українська школа.

По-третє, доведено, що кількість років освіти, яку здобуває в цілому населення, потім позитивно впливає на збільшення ВВП, тобто є економічні показники, хоча й у віддаленій перспективі. За даними дослідження, проведеного на замовлення Європейської комісії ще 2006 року, кожен додатковий рік, проведений учнем у школі, підвищує макроекономічну продуктивність країни на 6,2 % та на 1,3 % у віддаленій перспективі в контексті пришвидшення технологічного прогресу.

Сьогодні в час таких перетрубацій і глобальних змін, які відбуваються в Україні, у нас вся енергія влади дуже часто іде саме на те, щоб загасити всі ці проблеми, пов'язані з війною. Але треба не забувати, що у світі через сучасні системи освіти твориться майбутнє, яке має себе продемонструвати через 5-10 років.

Зараз важливо, щоб був правильний план і, головне, його реалізація в чітких діях різних рівнів органів влади.

Освіта.ua

Менша кількість проведених вчителем уроків через карантин не може бути причиною відрахувань із його заробітної плати

Міністерство освіти і науки України у листі від 05.02.2016 № 1/9-62 надало роз’яснення щодо організації навчально-виховного процесу та освоєння учнями навчального матеріалу в умовах запровадження карантину, а також перенесення строків (продовження) канікул.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що зміст матеріалу з кожного навчального предмета визначається навчальною програмою, а кількість годин на тиждень на вивчення предмета встановлюється робочим навчальним планом. Навчальний план затверджує відповідний орган управління освітою. На основі робочого навчального плану складається розклад занять для кожного класу. При розробленні календарно-тематичного планування вчитель розподіляє зміст навчального матеріалу, передбаченого програмою на ту кількість уроків, яка запланована розкладом занять. До календарно-тематичного планування можуть вноситися зміни, пов’язані з припиненням навчання через карантин чи температурний режим, зміною строків проведення канікул, перенесенням дати завершення навчального процесу, підготовкою та проведенням ДПА/ЗНО тощо.

МОН наголосив, що навчальний заклад та вчитель обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі. Навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо.

МОН звернув увагу керівників навчальних закладів на те, що навчальні заклади не повинні перевищувати тижневого гранично допустимого навчального навантаження на учнів, визначеного Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів (ДСанПіН 5.5.2.008-01), та врахувати, що тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів, а навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах закінчується не пізніше 1 липня.

Окрім того МОН наголошує, що менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини не може бути причиною відрахувань із його заробітної плати. Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом МОН України від 15.04.1993 № 102, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.


За інформацією Міністерства освіти і науки України

Роз’яснення Міністерства соціальної політики та Міністерства фінансів щодо індексації грошових доходів населення

Завантажити лист Міністерства соціальної політики України, лист Міністерства фінансів України


ЗНО 2016: як увільняти від роботи педагогів, залучених до зовнішнього незалежного оцінювання

5 травня тестуванням з української мови і літератури розпочалась основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. За педагогічними працівниками, яких залучають до проведення ЗНО, зберігаємо посаду та заробітну плату за основним місцем роботи. Особливості оплати і оформлення роз’яснюють експерти системи «Expertus: Кадри».

Порядок залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання затверджено постановою КМУ від 15.04.2015 № 222 (далі — Порядок № 222).

Схему оплати праці педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців, що залучені до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання і не перебувають у штаті Українського центру оцінювання якості освіти та регіональних центрів оцінювання якості освіти, визначено Додатком 4 до постанови КМУ від 18.11.2015 № 985.

На час залучення до проведення зовнішнього оцінювання за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата за їх основним місцем роботи. За основним місцем роботи працівника його керівником повинні бути внесені зміни до графіка роботи на час участі в заходах з підготовки до виконання та безпосереднього виконання обов’язків працівника, який залучається до проведення зовнішнього оцінювання. Зміни графіка роботи здійснюються на підставі особистої заяви працівника, де зазначаються дата, час і тривалість підготовки та виконання обов’язків (п. 12 Порядку № 222).

Отже, осіб, залучених до участі в проведенні ЗНО 2016, увільняємо від роботи зі збереженням заробітку. Увільнення від роботи на час участі в проведенні ЗНО оформлюється наказом керівника закладу.

26.03.18 Внесено зміни до наказу МОН № 557 про оплату праці за ЄТС

1521795189_00ouНаказом Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 83 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557».Цим наказаом приведено його норми до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.08. 2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та підпункту 8 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту».

Завантажити документ mon_557_zmni.pdf [241,12 Kb]

1394090713_1393883760_3_3Президія Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України звернулася до Міністерства освіти і науки України з приводу підготовлених Міністерством соціальної політики України проектів постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

lsst_500_1

list_500_2

1522218091_oblponЯк уже повідомлялося, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України спрямував листи до усіх обласних рад та обласних державних адміністрацій з приводу необхідності вжиття заходів для поліпшення стану фінансового забезпечення закладів і установ освіти, що фінансуються з місцевих бюджетів.

На лист Профспілки надходять відповіді від місцевої влади.

Так, Полтавська обласна рада повідомляє, що відповідно до пунктів З, 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо ефективного використання фінансових ресурсів, забезпечення розвитку усіх видів освіти делеговано відповідним місцевим державним адміністраціям.

У зв’язку з вищевикладеним звернення Профспілки надіслано за належністю до Полтавської обласної державної адміністрації, від якої й буде надана відповідь.

Дніпропетровська обласна рада, поінформувала, що обсяг освітньої субвенції з державного бюджету обласному бюджету становить 563,8 млн грн.

За інформацією департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації заборгованості із виплати заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам комунальних закладів, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ та міст Дніпропетровської області, немає.

Обсяг освітньої субвенції місцевим бюджетам області розрахований Міністерством освіти і науки України на підставі статистичних даних, поданих міськими радами, райдержадміністраціями та об’єднаними територіальними громадами. Питання стосовно забезпечення дотримання вимог статті 61 Закону України «Про освіту» щодо розміру посадових окладів та ставок педагогічних та науково-педагогічних працівників та спрямування залишків освітньої субвенції, що утворилися на 1.01.2018 у місцевих бюджетів, на оплату праці належить виключно до компетенції місцевих органів влади.

Дніпропетровська обласна рада також повідомила, що звернеться до Кабінету Міністрів України стосовно збільшення обсягів освітньої субвенції тим місцевим бюджетам області, де виникла така необхідність.

Профспілка триматиме це питання на контролі й надалі інформуватиме про дії місцевої влади щодо фінансування освіти у областях та підвищенням рівня оплати праці педагогічних працівників.

Завантажити документи poltava.pdf [40,8 Kb],

dnipro.pdf [76,35 Kb]

1522307723__mus6367Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ та іншим органам провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки. Про це Глава Уряду сказав під час засідання Кабінету Міністрів, яке відбулося 28 березня 2018 року.

«У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих», – сказав Володимир Гройсман. Він підкреслив, що подібні події треба попереджувати, а для цього потрібна система контролю. «Уряд ухвалив рішення дозволити ДСНС перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки, але очевидно, що роботу потрібно розширити. Даємо доручення ДСНС, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів, – всіх міст, де перебувають люди, – сказав Прем’єр-міністр. – Власники таких закладів зазвичай в гонитві за збагаченням використовують кожен сантиметр площі, аби заробити зайву гривню чи долар. Але я всіх попереджаю: зробіть самоперевірки закладів і зробіть все, аби підвищити рівень безпеки».

Глава Уряду запропонував скласти список об’єктів для перевірок і вже за місяць озвучити результати попередніх перевірок.

«І мені не потрібні штрафи! Мені потрібна безпека людей», – сказав Глава Уряду.

1522734135_9e9Стаття 45 Конституції України гарантує кожному працівнику право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Час відпочинку – це встановлений законодавством час, протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов’язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд.

Перерви протягом робочого дня і щоденний відпочинок

Відповідно до законодавства (стаття 66 Кодексу законів про працю України) працівникові протягом робочого дня може надаватися перерва для відпочинку й харчування тривалістю не більше 2 годин, яка не включається в робочий час.

Вона має надаватися, як правило, через 4 години після початку робіт. Час початку й закінчення перерви встановлюється правилами внутрішнього трудового розпорядку. Працівники можуть використовувати час перерви на свій розсуд. На цей час вони можуть також відлучатися з місця роботи.

На тих роботах, де за умовами виробництва перерву встановити не можна, працівникові має бути надано можливість приймання їжі протягом робочого часу. Перелік таких робіт, порядок і місце приймання їжі встановлюються власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим органом підприємства, установи, організації.

Як правило, перерва для відпочинку і харчування встановлюється тривалістю від 30 хвилин до 1 години залежно від конкретних умов.

Для деяких категорій працівників, крім цього, встановлюються перерви, що мають спеціальне призначення і включаються в робочий час із відповідною оплатою їх.

До них належать перерви для: годування дитини (ст. 183 КЗпП України); обігріву і відпочинку (ст. 168 КЗпП України); працівників зі шкідливими умовами праці тощо.

Перерви в роботі для обігріву і відпочинку надаються, як правило, працівникам, які працюють на відкритому повітрі або в закритих неопалюваних приміщеннях, вантажникам і деяким іншим категоріям працівників. Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний обладнувати помешкання для обігріву й відпочинку працівників. Перерви для обігріву застосовуються залежно від температури повітря й сили вітру на місці роботи. Порядок надання перерв для обігріву і відпочинку регламентується колективним договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Перерви, пов’язані зі шкідливими умовами праці, встановлюються правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії.

Щоденний відпочинок – це відпочинок між робочими днями (змінами). Тривалість щоденного відпочинку має, разом із часом перерви для відпочинку й харчування, становити не менше подвійної тривалості роботи в попередній робочий день.

Щотижневий безперервний відпочинок

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не меншою 42 годин (ст. 70 КЗпП України). При підсумованому обліку робочого часу тривалість безперервного щотижневого відпочинку за визначений відрізок часу може бути більшою або меншою 42 годин, однак у середньому за обліковий період не може бути меншою 42 годин.

При 5-денному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при 6-денному – один.

Загальним вихідним днем є неділя. Другий вихідний день при 5-денному робочому тижні, якщо це не встановлено законодавством, визначається графіком роботи підприємства, установи, організації, узгодженим із профспілковим органом підприємства (організації) і, як правило, має надаватися підряд із загальним вихідним днем (ст. 67 КЗпП України).

Якщо вихідний день збігається з установленим законодавством святковим або неробочим днем, він переноситься на наступний день після святкового або неробочого.

Працівники, які перебувають у відрядженні, користуються вихідними днями відповідно до режиму роботи того підприємства, установи, організації, куди їх відряджено.

На підприємствах, в установах, організаціях, роботу яких не може бути перервано в загальний вихідний день у зв’язку з необхідністю обслуговування населення (музеї, театри та ін.), вихідні дні встановлюються місцевими радами.

Якщо підприємства, установи, організації, що виконують роботи з обслуговування населення, працюють щодня, то для їхніх працівників, як правило, встановлюється інший вихідний день, суміжний із загальним вихідним днем.

На підприємствах, в установах, організаціях, припинення роботи яких неможливе у зв’язку з виробничо-технічними умовами або в інших випадках, вихідні дні надаються в різні дні тижня по черзі кожній групі працівників відповідно до графіка змінності, що підтверджується власником або уповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим органом підприємства, установи, організації (ст. 69 КЗпП України).

Графік змінності регулярно змінюється з таким розрахунком, щоб вихідні дні кожної групи працівників по черзі припадали на різні дні тижня.

Робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи в ці дні допускається тільки з дозволу профспілкового органу підприємства, установи, організації лише у виняткових випадках:

для запобігання суспільному або стихійному лихові, виробничій аварії і негайного усунення їхніх результатів;

для відвернення нещасних випадків, загибелі або псування державного чи суспільного майна;

для виконання невідкладних, заздалегідь не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить надалі нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їхніх окремих підрозділів;

для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт із метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу (ст. 71 КЗпП України).

Забороняється залучати до роботи у вихідні дні: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років (ст. 176 КЗпП України); працівників, які не досягли 18 років (ст. 192 КЗпП України).

Робота вихідного дня може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі (ст. 72 КЗпП України).

Святкові і неробочі дні (ст. 73 КЗпП України):

1 січня – Новий рік;

7 січня і 25 грудня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День незалежності України;

14 жовтня – День захисника України.

Робота також не провадиться в дні релігійних свят: 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове; один день (неділя) – Пасха (Великдень); один день (неділя) – Трійця.

За поданням релігійних громад інших (неправославних) конфесій, зареєстрованих в Україні, керівництво підприємств, установ, організацій надає особам, які сповідують відповідні релігії, до трьох днів відпочинку протягом року для святкування їх великих свят з відпрацюванням за ці дні.

У святкові та неробочі дні допускаються роботи, припинення яких неможливе через виробничо-технічні умови (безперервно діючі підприємства, установи, організації), роботи, викликані необхідністю обслуговування населення. У ці дні допускаються роботи із залученням працівників у випадках та в порядку, передбачених статтею 71 цього Кодексу. Робота у зазначені дні оплачується у подвійному розмірі відповідно до ст. 107 КЗпП.

Святкові і неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються (стаття 78-1 КЗпП).

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

З метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Власник або уповноважений ним орган у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Юридичний відділ ЦК Профспілки

1522744380_n9«Чи може атестуватися вчитель початкових класів з повною вищою освітою з кваліфікацією вчителя початкових класів, на присвоєння І кваліфікаційної категорії після перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо за наслідками атестації йому було присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію за посадою вчителя мови і літератури до такої відпустки?»

Відповідно до пункту 3.19 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.

Відповідно до пункту 4.1 Типового положення атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів початкових класів, які зокрема мають повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта, початкове навчання.

Згідно з пунктом 3.27 Типового положення за педагогічними працівниками, які переходять на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної атестації.

Пунктом 4.5 Типового положення встановлено, що кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії» присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

Пунктом 4.7 Типового положення передбачено, що присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно.

Отже, за виконання умов, передбачених пунктом 4.5 Типового положення, вчитель початкових класів має право на присвоєння за наслідками атестації першої кваліфікаційної категорії, як такий, що має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова освіта та другу кваліфікаційну категорію, збережену після переходу на цю посаду з посади вчителя мови та літератури.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

1522911272_d5983bb71ac089893bdb47b02778b646_xlЦК Профспілки працівників освіти і науки України доводить до відома і врахування в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 2.04.2018 № 1/9-190 «Щодо скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи».

Завантажити документ list_monu.pdf [92,54 Kb][59]

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1550642878_sots-spravedlivistЩорічно 20 лютого відзначається Всесвітній День соціальної справедливості, запроваджений в Україні 2011 року, за ініціативи Федерації профспілок України.

Відзначаючи цей день, міжнародне співтовариство і держави-члени ООН зобов'язуються активізувати свої зусилля задля подолання бідності, забезпечення повної зайнятості, гендерної рівності та доступу до соціального добробуту і справедливості для всіх.

Соціально справедлива держава бере на себе відповідальність за кожного громадянина, прагне забезпечити кожній людині гідні умови існування, соціальний захист та можливості для самореалізації в суспільстві. Діяльність такої держави, в першу чергу, спрямована на забезпечення зайнятості населення, гідної оплати праці, справедливого оподаткування та соціального захисту населення.

Впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі задекларовано у стратегічних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак, розпочаті Урядом реформи поки не дають бажаних результатів у покращенні життя і добробуту людей. Натомість маємо зростаючу соціально-економічну нерівність і поширення бідності в суспільстві, погіршення умов існування більшості населення, очевидну відсутність справедливості в політиці перерозподілу доходів.

Аби заявити рішучий протест антисоціальній політиці в країні, профспілки 9 та 17 жовтня 2018 року провели Всеукраїнську акцію протесту. Учасники акції вимагали від влади та роботодавців підвищення мінімальної заробітної плати до 7700 гривень, мінімальної пенсії до 2870, встановлення у бюджеті країни на 2019 рік справедливо обрахованого прожиткового мінімуму в сумі 5167 гривень, зменшення тарифів і ціни на газ та невідкладного погашення боргів з виплати заробітної плати, тощо.

Однак, всупереч вимогам профспілок, встановлені в Державному бюджеті на 2019 рік розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій є недостатніми в умовах катастрофічного підвищення цін та тарифів на основні соціально значущі та життєво необхідні товари, девальвації національної валюти, падіння купівельної спроможності громадян.

На сьогодні Україна займає останнє місце в Європі за рівнем трудових доходів, при цьому найнижчою є зарплата працівників бюджетної сфери.

Найбільш кричуще соціальна несправедливість проявляється у значній диференціації доходів населення та високому рівні бідності. Актуальним залишається питання нерівності в оплаті праці. Так, співвідношення в оплаті праці між працівником основної професії та керівником підприємства подекуди досягає 1:200, різниця між розмірами заробітної плати працівників бюджетної та небюджетної сфер складає близько 30%, середньомісячна зарплата жінок в Україні складає лише 76% зарплати чоловіків.

Значний розрив у рівнях оплати праці в Україні і в країнах Європи, постійне зростання заборгованості з виплати заробітної плати штовхають українців виїжджати за кордон на пошуки кращих умов для заробітку. Щорічно Україна втрачає трудовий потенціал, насамперед висококваліфікованих працівників.

Усвідомлюючи складність завдань, що стоять перед країною в цей непростий час, ми переконані, що за умови постійної взаємодії і співпраці влади, бізнесу, громадянського суспільства поставлені цілі щодо досягнення в Україні соціальної справедливості є цілком реальними.

Так, наприкінці минулого року нарешті прийнято закон, яким запроваджується практика складання Бюджетної декларації, як документу державного стратегічного планування, що визначатиме основні засади бюджетної політики на середньостроковий період.

У завершальну стадію вступив і процес підписання Генеральної угоди, яку соціальні партнери, також, планують укласти на 3-річний період. Тому і для профспілок, і для бізнесу дуже важливо у своїй роботі оперувати параметрами та показниками бюджетної політики, запланованими державою на середньостроковий період, з метою вирішення багатьох актуальних питань, зокрема щодо захисту соціально-економічних прав працівників.

Федерація профспілок України, як найбільш представницьке профспілкове об’єднання, щоденно докладає максимум зусиль для розбудови України як соціальної держави і закликає Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої влади, громадські організації, об’єднавши зусилля, спільно боротися за утвердження соціальної справедливості в суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кожній людині гідних умов існування та ефективного соціального захисту.

За матеріалами Федерації профспілок України

Друкe-mail

1537776863_1537515837_519f00a8531e2cb26e4715525326ef032766078Міністерство освіти і науки розглянуло звернення ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 5.09.2018 № 02-5/495 щодо підвищення з 1 вересня 2018 року посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників на 10 %.

Зокрема, у відповіді, яка надійшла на адресу Профспілки, сказано, що Міністерство освіти неодноразово зверталося до Міністерства фінансів з проханням розглянути це питання. Проте, за орієнтовними розрахунками Мінфіну реалізація зазначеної норми потребуватиме вишукання суттєвих додаткових бюджетних коштів.

І в свою чергу Міністерство фінансів звернулося до головних розпорядників коштів державного бюджету та обласних, Київської міської державних адміністрацій стосовно надання розрахунків щодо додаткових видатків, необхідних на підвищення з 1 вересня 2018 року посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників на 10 %, а також висловити позицію щодо можливості та доцільності реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників

Після отримання та опрацювання інформації з місць Міністерство фінансів повернеться до розгляду порушеного питання.

Міністерство освіти і науки листом від 3.09.2018 № 1/12-6495 надало Міністерству фінансів розрахунок додаткових видатків, необхідних для підвищення на 10 % посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників та вважає доцільним вищезазначене підвищення.

Завантажити документ list-mon-schodo-pdvischennya-posadovih-okladv.pdf [154,85 Kb]

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Друкe-mail

1510556659_r_ukr_flagФедерація профспілок України також наполягає на підвищенні заробітної плати педпрацівникам дошкільної, позашкільної, профтехосвіти, вищої освіти та інших закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних працівників.

З метою реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» відповідно до якого Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів доручено за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 року оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Федерація профспілок України направила відповідне звернення до Кабінету Міністрів України з проханням прискорити прийняття рішення про підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників комунальних закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої та професійно-технічної освіти з 1 вересня 2018 року.

Нагадуємо, Профспілка працівників освіти і науки України на початку вересня спрямувала звернення до Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Федерації профспілок України з приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та інших закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних працівників.

Завантажити звернення kmu-osvta.pdf [267,2 Kb]

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки Україн

Друкe-mail

R1537955421_financiacion-propia_1ЦК Профспілки працівників освіти і науки України наголошує, що 15 вересня 2018 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» за № 9000, поданий Кабінетом Міністрів України без узгодження зі Спільним представницьким органом об’єднань профспілок.

На прохання Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України листом від 20.09.2018 року щодо надання зауважень та пропозицій до цього законопроектуЦК Профспілки 25 вересня спрямовано відповідне звернення з ініціативою підтримати Комітетом та народними депутатами України, членами Комітету, постатейні пропозиції та зауваження Профспілки до нього з метою їх відстоювання під час розгляду Держбюджету 2019 як безпосередньо Комітетом, так і в цілому у Верховній Раді України.

Такі звернення спрямовано також Голові Верховної Ради України, Головам всіх депутатських фракцій політичних партій та груп у Верховній Раді України, Головам комітетів з питань бюджету та з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а також безпосередньо народним депутатам України, членам Комітету з питань науки і освіти.

Зокрема у зверненнях зазначено, що ЦК Профспілки підтримує позицію Федерації профспілок України та Спільного представницького органу об’єднань профспілок.

Так, видатки Державного бюджету України на 2019 рік мають бути збільшені з урахуванням підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, запропонованих президією Федерації профспілок України.

ЦК Профспілки наполягає на передбаченні в проекті Державного бюджету України на 2019 рік обсягів видатків на освіту не менше 7% ВВП, як це гарантовано статтею 78 Закону України «Про освіту» від 5.09.2017 № 2145-VІІІ, які мають складати в умовах прогнозованого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 обсягу ВВП 3 946,9 млрд. гривень не менше 276,5 млрд. гривень проти передбачених 242 млрд. гривень.

Запропонований Урядом обсяг видатків в проекті складає лише 6,13% від ВВП та засвідчує про його негативну динаміку порівняно з поточним роком, який у 2018 році становить 6,71% ВВП, також не досягаючи законного рівня.

Як і в минулому та поточному роках, ці обсяги видатків не забезпечать нагальні потреби закладів загальної середньої освіти, про що свідчить: низький, законодавчо незабезпечений рівень заробітної плати педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, скасування та зниження їм розмірів надбавок і доплат, наявна заборгованість із заробітної плати, застаріла матеріально-технічна база, наявні борги за отримані закладами освіти комунальні послуги тощо.

В умовах збільшення у 2019 році прогнозного обсягу ВВП на 21,53%, який на початок 2018 року закладався на рівні з 3 247,7 млрд. гривень, зростання освітніх видатків прогнозується лише на 11%, що також підтверджує необхідність їх збільшення, як мінімум, до законодавчо гарантованого рівня.

Обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2019 рік передбачено в сумі 70 979 793,4 тис. гривень проти 61 712 610,6 тис. гривень у 2018 році, що складає їх збільшення лише на 15%.

Це означає, що обсяги освітньої субвенції забезпечать лише зростання розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду з 1762 гривень до 1921 гривні, тобто на 9%, та часткове покриття витрат для поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, які не передбачено в обсягах освітньої субвенції у поточному році.

Завантажити повний текст пропозицій ЦК Профспілки до держбюджету 2019 propozicyi-dbu-2019.pdf [238,81 Kb]

Завантажити лист до Комітету spvakovskomu-dbu-2019-postateyn-9000.doc [184,5 Kb]

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1538123823_444

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звертає увагу на необхідності проведення відповідної роботи на місцях з метою вирішення питання підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також інших закладів та установ освіти.

Як відомо, пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 р. доручено розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 р. оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Прем’єр-міністром України під час засідання Уряду від 11 січня 2018 року з розгляду зазначеного питання дорученоМінсоцполітики разом з Мінфіном, МОН та іншими міністерствами, Спільним представницьким органом об’єднань профспілок та Всеукраїнською асоціацією місцевого самоврядування «Асоціація міст України» опрацювати питання підвищення заробітної плати окремих категорій працівників бюджетної сфери з урахуванням можливостей місцевих бюджетів та подати Кабінету Міністрів України узгоджені пропозиції.

ЦК Профспілки звернувся до Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України з вимогою щодо необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників комунальних закладів і установ освіти, а також науково-педагогічних та педагогічних працівників державних закладів вищої та професійно-технічної освіти з 1 вересня 2018 року.

В той же час нагадуємо, що використовуючи норми законодавства, наявні законодавчі підстави для збільшення заробітної плати педагогічним працівникам комунальних закладів освіти допоки Урядом буде прийнято відповідне рішення про підвищення їм розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати.

Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» керівники мають право встановлювати надбавки працівникам у розмірі до 50% посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки) за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; за складність, напруженість у роботі.

Для встановлення таких надбавок нормативними документами не встановлено вимог щодо підтвердження таких умов праці. Надбавки встановлюються на підставі керівника закладу за погодженням з виборним профспілковим органом.

Щодо фінансового забезпечення таких виплат, то відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради при затвердженні відповідних бюджетів мають враховувати у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати.

Одним з власних повноважень виконавчих органів місцевих рад, що передбачні статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є управління закладами освіти, організація їх фінансового забезпечення, створення необхідних умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів.

Тому з метою забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших закладів та установ освіти місцеві ради можуть вносити до місцевих бюджетів зміни, приймати рішення про збільшення обсягів бюджетних призначень та фонду оплати праці, необхідних для встановлення надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи чи за складність, напруженість у роботі, тобто, так званих «регіональних надбавок».

Профспілка акцентує увагу на проведенні відповідної роботи на місцях з депутатами місцевих рад, міськими головами, головами районних рад та рад об’єднаних територіальних громад, фінансовими органами та органами управління освітою щодо фінансового забезпечення та необхідності підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів шляхом установлення з 1 вересня 2018 року їм надбавок за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи; за складність, напруженість у роботі у розмірі 10% і вище посадового окладу (ставки заробітної плати).

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1538371866_1_8За рішенням правління Фонду соціального страхування України з 1 жовтня 2018 року почала діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ.

Відповідний Порядок фінансування страхувальників було затверджено постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.

Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.

«Форму заяви-розрахунку розширено для реалізації попереднього контролю правильності нарахування сум матеріального забезпечення. Такий превентивний підхід дозволить відійти від практики перевірок роботодавців за фактом уже профінансованих виплат», – зазначає голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснюватиме перевірку наведеної в ній інформації, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.

У разі потреби, може здійснюватися обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. При виявленні помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.

Заява-розрахунок подається роботодавцем для надання працівникам таких видів матеріального забезпечення:

- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

-відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Як зазначалося, 1 жовтня вступає у дію можливість подання заяви-розрахунку в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Для подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітності по використанню коштів Фонду у електронному вигляді, страхувальники мають звернутись до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень для укладення відповідних договорів.

За матеріалами Фонду соціального страхування України

Друкe-mail

1538371866_1_8За рішенням правління Фонду соціального страхування України з 1 жовтня 2018 року почала діяти нова форма заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та деяких виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів ФССУ.

Відповідний Порядок фінансування страхувальників було затверджено постановою правління Фонду від 19.07.2018 № 12.

Оновлений документ розширено відомостями щодо виду зайнятості, страхового стажу, пільг постраждалих на ЧАЕС, більш повною інформацією щодо листка непрацездатності тощо.

«Форму заяви-розрахунку розширено для реалізації попереднього контролю правильності нарахування сум матеріального забезпечення. Такий превентивний підхід дозволить відійти від практики перевірок роботодавців за фактом уже профінансованих виплат», – зазначає голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко.

Робочий орган виконавчої дирекції Фонду або його відділення після надходження заяви-розрахунку здійснюватиме перевірку наведеної в ній інформації, зокрема, правильність нарахування виплат, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, дані про сплату ЄСВ тощо.

У разі потреби, може здійснюватися обмін інформацією зі страхувальником шляхом направлення запиту щодо уточнення інформації, наведеної у заяві-розрахунку. При виявленні помилок та/або недостовірних відомостей заява-розрахунок повертається страхувальнику з рекомендаціями щодо їх усунення.

Заява-розрахунок подається роботодавцем для надання працівникам таких видів матеріального забезпечення:

- допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

- допомога по вагітності та пологах;

- допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

- допомога по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

- виплата при тимчасовому переведенні потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу;

-відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Як зазначалося, 1 жовтня вступає у дію можливість подання заяви-розрахунку в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису. Для подачі заяв-розрахунків, повідомлень про виплату коштів застрахованим особам і звітності по використанню коштів Фонду у електронному вигляді, страхувальники мають звернутись до робочих органів виконавчої дирекції Фонду або їх відділень для укладення відповідних договорів.

За матеріалами Фонду соціального страхування України

Друкe-mail

1538399618_adobe-document-drain-blog-image-1Міністерство фінансів України розглянуло листа Профспілки працівників освіти і науки України від 5.09.2018 № 02-5/496 щодо підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти і надіслало відповідь.

У листі, зокрема повідомляється, Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року було доручено розглянути питання щодо підвищення з 1 вересня 2018 року на 10 % оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та інших закладів і установ освіти.

У зв’язку із цим Міністерство фінансів України листами від 23.08.2018 № 07010-07-21/22417 та від 27.08.2018 № 07010-07-5/22475 звернулося до обласних, Київської міської державних адміністрацій, міністерств та відомств стосовно надання інформації щодо додаткових видатків, а також можливості та доцільності реалізації пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників».

За розрахунками обласних, Київської міської державних адміністрацій, міністерств та відомств на підвищення з 1 вересня 2018 року на 10 % оплати праці інших категорій педагогічних та науково-педагогічних працівників необхідно додатково вишукати понад 1,1 млрд. гривень, з них за рахунок місцевих бюджетів – 0,8 млрд. грн, за рахунок державного бюджету – 0.3 млрд. гривень.

За інформацією більшості місцевих органів виконавчої влади в місцевих бюджетах відсутній фінансовий ресурс для забезпечення підвищення заробітної плати педагогічним працівникам. Реалізація пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» призведе до додаткового фінансового навантаження та розбалансування місцевих бюджетів.

За інформацією міністерств та відомств за рахунок та в межах коштів Державного бюджету України здійснити підвищення заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам не має можливості.

Міністерство фінансів України, з урахуванням інформації з місць, вважає, що прийняття рішення про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних та науково-педагогічних працівників на 10 % є передчасним.

Завантажити лист Мінфіну list-mnfnu.pdf [189,41 Kb][222]

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Друкe-mail

1538641290_photo_sizedsЗаконом України від 3 липня 2018 року № 2477-VIII «Про внесення змін до Податкового Кодексу України» (набрав чинності 28.07.2018) розширено перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, а саме:

з 1 січня 2019 року платник податку на доходи фізичних осіб матиме право на включення до податкової знижки суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Відповідні зміни внесено до підпункту 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 Податкового кодексу України.

Попередня редакція цієї норми Кодексу передбачала право платника податку на податкову знижку лише на суму коштів, сплачених на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти.

Право платника податку на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст. 166 ПКУ.

Для реалізації цього права платник податку заповнює річну податкову декларацію за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 2.10.2015 р № 859. Декларація подається до 31 грудня наступного за звітним податкового року. Наприклад, за 2017 рік декларація подається до 31 грудня 2018 року.

Якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки до кінця наступного за звітним податкового року, таке право на наступні роки не переноситься (пп.166.4.3 ПКУ).

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

До декларації подаються копії документів, оригінали повинні зберігатися у платника податків протягом трьох років (пп. 166.2.2 ПКУ).

Додатково подаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, а також довідка з місця роботи про отримані доходи за рік та сплачені податки (довідка про доходи подається в оригіналі, платнику податку бажано для себе залишити копію).

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (пп. 14.1.263 ПКУ).

Державна фіскальна служба України роз’яснює, що з метою використання права на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному році на користь закладу освіти, платник податку може включити до податкової знижки за навчання члена його сім’ї першого ступеня споріднення з урахуванням п. 166.4 ст. 166 ПКУ лише суми коштів, сплата яких здійснена безпосередньо платником податку, який звертається за податковою знижкою та фактично підтверджена відповідними розрахунковими документами (квитанції, касові ордери, чеки тощо).

При цьому, за результатами звітного року будуть враховуватися фактично понесені витрати протягом звітного (податкового) року платника податку незалежно від того отримував, чи ні такий член сім’ї доходи у вигляді заробітної плати.

До податкової знижки включаються також такі витрати: за користування іпотечним житловим кредитом; суму коштів або вартості майна у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми загального оподаткованого доходу платника податків; суму коштів сплачених на користь закладів охорони здоров’я за винятком окремих послуг зазначених в пп. 166.3.4 Податкового кодексу.

Завантажити документ nfo-podatkova-znizhka-pku.pdf

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Друкe-mail

1540372252_verhovna_rada_ukrajina_119424ЦК Профспілки працівників освіти і науки України ще у вересні цього року спрямовано до всіх депутатських фракцій політичних партій та груп у Верховній Раді України постатейні пропозиції та зауваження до законопроекту «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (реєстраційний № 9000 від 15.09.2018).

18 жовтня 2018 року від депутатської фракції Політичної партії «Народний Фронт» надійшов лист-відповідь за підписом голови депутатської фракції М.Ю. Бурбака.

У листі, зокрема, повідомляється, що пропозиції, викладені Профспілкою у зверненні, розглянуті депутатською фракцією встановленим порядком та передані для опрацювання членам профільного Комітету Верховної Ради України.

24 жовтня 2018 року у відповідь на звернення Профспілки надійшла від політичної партії «Опозиційний блок» (за підписом співголови фракції Ю. Бойка). У листі повідомлено, що пропозиції організації уважно розглянуто і направлено до Комітету з питань бюджету. Про результати розгляду буде повідомлено у встановлений законодавством термін.

Завантажити лист-відповідь

vru_narodniy-front.pdf [602,23 Kb][452]

oppo_blok.pdf [376,58 Kb][67]

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки України

Друкe-mail

1541572889_mon-ponЗа ініціативою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки в спільному листі від 6.11.2018 № 02-5/630 та № 1/9-676 «Про підвищення заробітної плати педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та установ освіти, науково-педагогічним працівникам» звернулися до керівників місцевих органів освіти та закладів освіти з рекомендаціями забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших закладів і установ освіти та науково-педагогічним працівникам шляхом встановлення їм надбавок за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за складність, напруженість у роботі в розмірі 10 і вище відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) з 1 листопада 2018 року.

Завантажити лист splnii-list-ck-profsplki-ta-mon.pdf [1,11 Mb]

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1542366761_izobrazhenie_1578У рамках доопрацювання проекту Державного бюджету України на 2019 рік та врахування у ньому профспілкових пропозицій 15 листопада цього року у Міністерстві фінансів України відбулася нарада голів всеукраїнських галузевих профспілок із заступником міністра фінансів Юрієм Джигиром та керівниками структурних підрозділів Мінфіну.

Відкриваючи нараду заступник Голови ФПУ Олександр Шубін акцентував увагу на позиції профспілок щодо необхідності підвищення у проекті основного кошторису на наступний рік соціальних гарантій і стандартів, які, як вважають профспілки, є низькими.

Після проведення робочих зустрічей, що відбулися на виконання доручень Прем’єр-міністра України і Віце-прем’єр-міністра, де обговорювалися профспілкові вимоги до Уряду, ВР і роботодавців, необхідно знати, чи можливе протягом наступного року поетапне збільшення прожиткового мінімуму, зарплат і пенсій?

О. Шубін підкреслив, що профспілки виступають за впровадження на державному рівні сталої практики, яка б могла забезпечити слідом за зростанням цін і тарифів автоматичне підвищення соціальних стандартів. Це сприятиме макроекономічній стабільності: динаміці зростання ВВП, розвитку споживчого попиту, а також прогнозованому реагуванню економіки на підняття цін і тарифів.

У ході наради виступили очільники та представники від Профспілки авіапрацівників України, Профспілки працівників освіти і науки України, Профспілки працівників вугільної промисловості України, Профспілки працівників державних установ України, Профспілки працівників культури України, Профспілки працівників лісового господарства України, Профспілки працівників охорони здоров’я України, Профспілки працівників суднобудування України, Профспілки працівників соціальної сфери, Профспілки працівників геології, геодезії та картографії України.

Урядовці відповіли готовністю продовжувати соціальний діалог у режимі проведення спільних нард для пошуку рішень щодо подальшого розвитку галузей економіки, бюджетної сфери, фінансування суспільного телерадіомовлення, реформування освіти та медицини.

За матеріалами ФПУ

Друкe-mail

1542785486_7760У Пенсійному фонді України розповіли про перерахунки пенсій, які чекають на українців цього та наступного року. Так, Ірина Ковпашко (голова правління ПФУ) розповіла, що з 1 грудня відбудеться перерахунок пенсій у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Цього року такий перерахунок уже проводився: у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму у липні.

Із 1 грудня відбудеться чергове зростання прожиткового мінімуму із 1435 до 1497 гривень.

«Це підвищення торкнеться великої кількості людей, у складі пенсійної виплати яких є надбавки, доплати, підвищення, що базуються на розмірі прожиткового мінімуму. Ми очікуємо, що цей перерахунок відбудеться для приблизно 8 мільйонів пенсіонерів, можливо, і більше», – зазначила голова правління.

Для забезпечення виплати пенсій після грудневого перерахунку необхідно буде додатково спрямувати до 500 мільйонів гривень.

Черговий етап підвищення «військових» пенсій з 1 січня 2019 року

У 2018 році проведено перерахунок пенсій більш ніж 500 тисячам військових пенсіонерів. На ці виплати додатково спрямовано майже 8,2 мільярда гривень. Сума підвищення після 1 перерахунку становила до 1,5 тисячі гривень.

Осучаснення пенсій відбудеться з 1 березня 2019 року, на підставі змін до законодавства, затверджених у жовтні 2017 року, у березні буде проведено осучаснення пенсій.

«Очікується, що березневе підвищення пенсій складе 17% від суми пенсії, яку людина отримувала на момент перерахунку», – зазначили у Пенсійному фонді України.

За матеріалами Пенсійного фонду Україн

Друкe-mail

1544169053_r1_sНа звернення Голови Спільного представницького органу об'єднань профспілок Григорія Осового до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана про зустріч з профспілками главою Уряду дані відповідні доручення.

У листі до КМУ висловлено вдячність за налагодження конструктивної співпраці з профспілками та пропонується в період з 12 до 17 грудня 2018 року провести робочу зустріч з профспілковим активом, членами Президії і Ради Федерації профспілок України, членами СПО об’єднань профспілок, представниками профспілок трудових колективів – всього приблизно 400 учасників.

У ході зустрічі профспілки планується обговорити підсумки соціально-економічного розвитку України в 2018 році, перебіг переговорного процесу з укладення Генеральної угоди на новий строк, основні принципи і норми реалізації соціально-економічної політики та трудових відносин в Україні і прогноз соціально-економічного розвитку держави на 2019 рік, а також підбити підсумки виконання центральними органами виконавчої влади доручень КМУ до вимог Всеукраїнської профспілкової акції 17 жовтня 2018 року.

Зазначену зустріч пропонується провести у якості першого офіційного заходу у відновленому Будинку профспілок в Києві на Майдані Незалежності, 2.

За матеріалами ФПУ

Друкe-mail

1544514054_8827 грудня Президент України Петро Порошенко підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік». Документ набере чинності з 1 січня 2019 року.

23 листопада Верховна Рада схвалила проект Державного бюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому за нього проголосували 240 народних депутатів.

Доходи зведеного бюджету на 2019 р. визначено у сумі 1 306,6 млрд грн, у тому числі по загальному фонду зведеного бюджету 1 183,7 млрд грн.

Видатки зведеного бюджету та надання кредитів на наступний рік становлять 1 406,3 млрд грн, у тому числі по загальному фонду зведеного бюджету – 1 261,6 млрд грн.

Для забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи граничний обсяг дефіциту державного бюджету зменшиться до 2,28 % ВВП (у 2018 р. він становив 2,4 %).

У 2019 р. зросте фінансування таких пріоритетних для країни напрямів.

Соціальний захист

167,5 млрд грн передбачено на виплати пенсій. На 200 млн грн уряд збільшує видатки для забезпечення дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також для закладів з умовами, що наближені до сімейних. Загалом ці видатки становлять 717,7 млн грн.

Підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173 грн відбудеться з 1 січня.

Розмір прожиткового мінімуму у 2019 р. порівняно з 2018 р. зросте на 9,4 %.

Безпека та оборона

Загальний ресурс на цей напрям зросте порівняно з 2018 р. на 33,3 млрд грн та становитиме 212 млрд грн (5,4 % ВВП).

Освіта

247,2 млрд грн – загальний обсяг видатків по зведеному бюджету (загальний та спеціальний фонд).

Обсяг освітньої субвенції враховано у сумі 69,6 млрд грн. Вона піде виключно на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (у тому числі приватних), а також професійно-технічних та вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації в частині надання повної загальної середньої освіти.

Охорона здоров’я

Загальний обсяг видатків на охорону здоров’я по зведеному бюджету становить 131,7 млрд грн, що на 15,3 млрд грн (на 13,1 %) більше, ніж відповідні показники поточного року. Сюди увійшли видатки на реформу фінансування системи охорони здоров’я.

На реалізацію програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги закладено 15,2 млрд грн, що на 2 млрд грн більше, ніж у поточному році.

На розвиток системи екстреної медичної допомоги виділено 1 млрд грн.

Розвиток дорожньої інфраструктури

У спеціальному фонді передбачено кошти для Державного дорожнього фонду в сумі 50,4 млрд грн (із загального обсягу фінансового ресурсу на розвиток доріг 55,6 млрд грн), що на 17,5 млрд грн, або у 1,5 раза більше, ніж аналогічні видатки у 2018 р.

За матеріалами офіційного видання Державної фіскальної служби України

Друкe-mail

1545808987_osvita-2019Розвиток людського капіталу стане одним з пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів в 2019 році. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час презентації ключових цілей і орієнтирів на наступний рік. «Ще один пріоритет – розвиток людського капіталу. Він про якісну освіту – шкільну, професіонально-технічну, інклюзивну, про освітні онлайн-ресурси та можливість перекваліфікації громадян незалежно від віку», – сказав він.

«Ніхто не буде заперечувати, що ми природно дуже талановиті, але нам потрібні умови, де ми здобудемо якісну освіту. Ми розпочали новий проект Нової української школи. Він буде розвиватися далі, і в бюджеті 2019 року на це передбачені ресурси – 1,3 млрд для того, щоб забезпечити наших дітей абсолютно новими підходами до навчання у школі.

Насправді вже Нова українська школа переходить до другого класу, тому що наші діти перейшли в другий клас. Це вже другий клас, а в першому класі ми будемо запроваджувати далі систему для першокласників», – сказав Володимир Гройсман.

Також він також повідомив, що 17 грудня в Брюсселі було підписано угоду з ЄС про розвиток професійно-технічної освіти. Обсяг фінансування – понад 50 млн євро, що дозволить суттєво змінити філософію профтехосвіти – оновити базу та запровадити принципи дуальності.

Глава Уряду зазначив, що зараз йде робота над впровадженням системи дуальної освіти в професійно-технічному напрямку. До підготовки кадрів будемо залучати реальний сектор – аби промисловці ділилися технологіями і навчання було ефективним.

Одночасно, за словами Володимира Гройсмана, потрібно надавати і матеріальні стимули – достойну оплату праці. «За це треба боротися. І тут важливі всі складові – технологічне переозброєння виробництв, зменшення ресурсної складової в собівартості продукції тощо», – додав Прем’єр-міністр.

Іншими пріоритетами діяльності уряду в 2019 році стануть підсилення економічного зростання, ефективне урядування, верховенство права та боротьба з корупцією, а також питання безпеки та оборони.

За матеріалами Урядового портал

Друкe-mail

1394090713_1393883760_3_3Наша Профспілка є найчисельнішою та найактивнішою у складі Федерації профспілок України. Висвітлення складу системи освіти у державі, місця Профспілки у освітянському просторі, її роботи надає досить повну інформацію щодо проблем та викликів у 2019 році.

"Профспілка працівників освіти і науки - проблеми та виклики"

Друкe-mail

1545998683_sayt-pdsumkiПочаток нового року – традиційний час для підбиття підсумків та аналізу подій року, що минув. 2018 рік був неоднозначним, досить суперечливим, багатим на різні заходи – суспільні, державні, культурні, політичні, міжнародні. Проте, не заважаючи на фінансово-економічну нестабільність й політичні рухи в державі Профспілка працівників освіти і науки України не відступила від основної мети своєї діяльності – захист соціально-економічних, трудових прав та духовних інтересів освітян.

Аналізуючи те, чого вдалося домогтися, стає зрозумілим, що Профспілка обрала правильний шлях – не братися за всі проблеми одночасно, а конструктивно й поступово вирішувати освітянські питання.

Увесь 2018 Профспілка працювала у форматі відкритого спілкування зі спілчанами, владою, широкого поінформування щодо спільних дій у питаннях створення необхідних умов роботи педагогів, навчання студентської молоді, гідної оплати праці й поліпшення якості освіти в цілому.

Соціально-економічний захист освітян

Основний вектор дій Профспілки у 2018 році був чітко направлений на підвищення суспільного статусу та поліпшення фінансового становища вчителів, вихователів, викладачів та студентів. Адже цілеспрямований соціально-економічний захист педагогів – першочергове завдання діяльності Профспілки працівників освіти і науки України.

Щороку збільшуються видатки на освіту, зокрема завдяки діям Профспілки та її організаційних ланок. У 2018 році обсяги видатків на освіту в цілому в Україні складали 220,8 млрд гривень, або 6,8 % від ВВП (проти 6,0% – у 2017 році). Тобто видатки на освітню галузь збільшено на 43 млрд гривень порівняно з минулим роком, що в розрахунку на одного працюючого в системі освіти додатково складає приблизно 31,5 тисяч на рік.

Збільшено також обсяги освітньої субвенції до 61,7 млрд гривень, що більше від минулого року на 17,3%. Збільшення її на 9,1 млрд гривень сприяло підвищенню цьогорічних доходів кожного з вчителів та інших педпрацівників закладів загальної середньої освіти у середньому на 20,7 тисячі гривень на рік.

Позитивним результатом дій спілчан стало прийняття Урядом рішення про підвищення з 1 січня 2018 року розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, на 10%. Таке підвищення сприяло збільшенню їхнього річного доходу у середньому на 10 тисяч гривень.

Урядовим рішенням підвищено з 1 січня 2018 року розміри надбавок за престижність праці з 20% до 30% посадового окладу педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, а з 1 вересня – всім іншим педпрацівникам, що у грошовому вимірі складає від 4 до 7 тисяч гривень на рік.

Продовжувалася робота в напрямі соціального партнерства. Скеровано низку листів на адреси голів обласних адміністрацій та обласних рад з пропозиціями підтримки освітян щодо виплати їм надбавок за престижність праці та винагороди за сумлінну працю у максимальному розмірі, диференціації заробітної плати тим працівникам, хто отримує її в мінімальному розмірі, оплати за завідування кабінетами та за заміну тимчасово відсутніх колег тощо, що в певній мірі також мало позитивні результати на місцях.

Вирішувалися також питання щодо атестації педагогічних працівників, зокрема вихователів груп продовженого дня.

Завдяки спільним зусиллям ЦК Профспілки та її організаційних ланок впродовж року в багатьох регіонах зменшилися обсяги невикористаної освітньої субвенції, зі спрямуванням їх на виплату надбавок, доплат, винагороди та преміювання педпрацівників шкіл. Хоча в цьому напрямі треба ще більш наполегливо домагатися від роботодавців спрямування освітньої субвенції за її цільовим призначенням, а саме на оплату праці.

Визначним у цьому році стало підбиття підсумків виконання Галузевої угоди на 2016 - 2020 роки та внесення до неї змін у зв’язку з прийняттям нової редакції закону «Про освіту» та низки інших законодавчих актів.

У розвиток норм статті 61 закону «Про освіту» та його Прикінцевих та перехідних положень щодо поступового забезпечення до 2023 року встановлення найнижчого посадового окладу педагогічного працівника у розмірі 4 прожиткових мінімумів, а науково-педагогічного – на 25% вище, щойно Урядом прийнято рішення про підвищення з 1 січня 2019 року на 11% посадових окладів науково-педагогічних працівників.

ЦК Профспілки спрямовано низку зауважень до проекту закону «Про повну загальну середню освіту», де наголошено на неприпустимості погіршення трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників закладів загальної середньої освіти при його прийнятті. Окремі з зауважень до цього законопроекту відображено у вимогах учасників Всеукраїнської акції протесту профспілок, що відбулася 17 жовтня.

У рамках переговорного процесу під час обговорення бюджету освіти на 2019 рік, пошуку шляхів вирішення проблемних питань відбулися зустрічі представників Профспілки та Міністерства освіти і науки України. За ініціативою ЦК Профспілки спрямовано спільний листа до органів управління освіти щодо встановлення педагогічним працівникам дошкільної, позашкільної освіти та іншим, кого оминуло Урядове підвищення, надбавок за високі досягнення у праці в розмірі 10% і вище посадового окладу.

У багатьох регіонах позитивно відреагували на як на це звернення, так і на попередні звернення ЦК Профспілки, щодо підвищення їм заробітної плати шляхом встановлення, так званих, «муніципальних» надбавок.

ЦК Профспілки спрямовано низку звернень особисто до голів усіх депутатських партій, груп та фракцій у Парламенті, до відповідних комітетів з зауваженнями і пропозиціями до проекту Державного бюджету на 2019 рік стосовно забезпечення фінансування освіти в законодавчо передбаченому обсязі, встановлення рівня заробітної плати працівників освіти, збільшення обсягів видатків за окремими бюджетними програмами.

Позитивним у прийнятому Державному бюджеті на 2019 рік є збільшення видатків освітньої субвенції до 69,6 млрд гривень, тобто на 7,9 млрд гривень. Закладено видатки на підвищення розмірів оплати праці науково-педагогічних працівників, на фінансове забезпечення підтримки освітніх та наукових програм, підключення інтернету у сільських школах, придбання шкільних автобусів, будівництво спортивних споруд, басейнів.

Передбачено видатки на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, на оновлення матеріально-технічної бази закладів вищої освіти. Виділено субвенцію на створення та ремонт спортивних комплексів при загальноосвітніх школах. Враховано вимоги щодо збереження механізму фінансування коледжів та технікумів у складі вишів 3-4 рівнів акредитації тощо.

У зв’язку зі збільшенням у Держбюджеті прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 1921 гривні, з січня прийдешнього року збільшиться на 9% розмір оплати праці тих освітян, чиї оклади встановлюються за 13 і вище тарифними розрядами. Всім іншим працівникам освіти підвищуватиметься заробіток до рівня мінімальної заробітної плати, а саме не нижче 4173 гривень.

Правова робота ЦК Профспілки

З метою захисту прав та інтересів членів Профспілки протягом року проводилися системна робота щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в установах і закладах освіти. До цієї роботи активно залучалися штатні професійні юристи (правові інспектори праці, юрисконсульти) обласних, міських організацій та громадські інспектори праці з числа профактиву виборних органів Профспілки.

У 2018 році проведено понад 3,5 тисячі перевірок додержання законодавства про працю, під час яких виявлено понад 7 тисяч порушень законодавства про працю, у тому числі: з оплати праці – 53 %; зміни істотних умов праці – 10 %; звільнень та переведень – 12 %; гарантій і компенсацій – 9 %.

На вимогу профспілкових представників роботодавцями усунуто понад 4 тисячі порушень трудового законодавства, притягнуто до адміністративної та дисциплінарної відповідальності 35 посадових осіб.

З правових питань, в тому числі щодо застосування норм прийнятих у 2017 році Закону України «Про освіту», змін до спеціальних освітянських законів, надано більше 95 тисяч письмових та усних консультацій членам профспілки та профспілковим організаціям, складено понад 360 позовних заяв та інших процесуальних документів. Представники профспілки, в тому числі юристи Правової служби Профспілки представляли інтереси понад 12 тисяч членів Профспілки в судах та інших органах.

Найбільш показовими прикладами відстоювання в судовому порядку прав та інтересів членів Профспілки є, зокрема:

 • рішення Жовківського районного суду Львівської області про визнання базовими посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, що підвищені на 10% відповідно до постанови КМУ від 11.01.2018 № 22, від яких мають визначатися всі інші виплати;
 • рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду у справі про визнання протиправним та скасування наказу Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради про оптимізацію штатних розписів комунальних закладів і підприємств (скорочення посад адміністративного та допоміжного персоналу);
 • рішення Черкаського окружного адміністративного суду у справі про скасування розпорядження Катеринопільської РДА в частині ліквідації відділу освіти як такого, що видано без погодження з профспілковою організацією;
 • судовими установами у Вінницькій області на користь працівників установ та закладів освіти присуджено понад 3 млн грн індексації заробітної плати.

Організаційне зміцнення Профспілки

Організаційна робота ЦК Профспілки у році, що минув, була спрямована на підвищення результативності рішень, прийнятих на засідання виборних профорганів. Рік 2018 став роком усвідомлення того, що зміни неминучі й вимогам часу потрібно не просто слідувати, а змінюватися, розвиватися й професійно зростати. Тому, продовжуючи добрі традиції системи власних профспілкових навчань, було проведено семінари та навчання, які вийшли на новий практичний рівень.

Профспілкою працівників освіти і науки України у 2018 році проведено 2 Пленуми та 5 Президій. Відбулися засідання усіх трьох Рад ЦК Профспілки.

Так, 7 листопада 2018 року у Києві відбулося розширене засідання Ради вищої школи ЦК Профспілки, де було обговорено ряд актуальних питань у сфері вищої освіти.

4 грудня 2018 року засідала Ради освіти ЦК Профспілки. На порядок денний винесено два основних питаннях для обговорення – проект закону «Про повну загальну середню освіту» та проект постанови Уряду щодо сертифікації педагогічних працівників.

20 грудня 2018 року відбулося розширене засідання Ради осіб, які навчаються ЦК Профспілки, де молодь обговорила питання стипендій та гуртожитків.

У 2018 році відбулися ряд навчань серед яких:

семінар голів первинних профспілкових організацій закладів вищої освіти;

семінар-навчання фахівців Правової служби Профспілки;

семінар завідувачів фінансовими відділами, головних бухгалтерів обласних, Київської міської організацій Профспілки;

спільний семінар заступників голів та фахівців з соціально-економічних питань обласних, Київської міської організацій Профспілки;

семінар голів обласних, Київської міської організацій Профспілки;

семінар членів Контрольно- ревізійної комісії ЦК Профспілки та голів КРК обласних комітетів, Київської міської організації Профспілки.

Не всі питання Профспілка вирішувала за круглим столом. Порушення трудових прав педагогів у сфері оплати праці й обмеження законодавчо встановлених гарантій для працівників галузі змусили нас піднятися. Освітяни виходили на регіональні та всеукраїнські акції протестів.

Так, 9 жовтня 2018 року здійснювалося пікетування освітян у 13 регіонах України, а 17 жовтня 2018 року у Києві відбулася всеукраїнська акція протесту профспілок. Мітинг-хода розпочалася з парку Тараса Шевченка пройшла Хрещатиком, Майданом Незалежності і зупинилася біля до Кабінету міністрів України. Освітяни з усіх куточків країни взяли солідарну участь у багатотисячній протестній ході і зі своїми вимогам вийшли до Уряду.

Інформаційна діяльність

Широке поінформування членів Профспілки, створення позитивного іміджу організації у суспільстві – стало особливо важливим аспектом діяльності Профспілки у 2018 році. Цьому напряму сприяла корпоративна мережа сайтів Профспілки, яка нараховує вже 23 Інтернет-ресурсів в областях, співпраця зі ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, обмін контентом із провідними інформагенціями, активна діяльність у соціальних мережах.

Власний сайт ЦК Профспілки за 2018 рік збільшив свою аудиторію, його проглянули понад 1 мільйон 460 тисяч відвідувачів з України, а також США, Італії, Польщі, Словаччини, Румунії, Франції, Молдови, Німеччини.

На сьогодні сайт ЦК Профспілки має відвідуваність у 3-5 тисяч унікальних користувачів за день. Гостра або резонансна інформація на сайті набирає понад сто тисяч переглядів.

Прослідковується тенденція до постійного збільшення відвідувачів, особливо з нового навчального року, у період активних дій організації, всеукраїнських навчань, різних заходів.

Функціонує майданчик Профспілки у соціальній мережі Фейсбук. Тижневе охоплення постів – понад 80 тисяч осіб. Тут оперативно подається інформація, фото та відео матеріал, опитування. Активно використовуються сучасні інструменти Google – фотогалерея та Фейсбук – група, Твіттер – для інформування суспільства та ЗМІ.

Міжнародна співпраця

Профспілка працівників науки та освіти України продовжила шлях розвитку та утвердження міжнародних відносин та співпраці. Так, у лютому 2018 року Європейський директор ЄКПО Сьюзан Флокен здійснила робочий візит до ЦК Профспілки у Київ. Метою перебування стало детальне ознайомлення з діяльністю Профспілки, вивчення питання реформування системи освіти країни, її проблем і викликів та солідарна підтримка Профспілки на рівні ЄКПО у боротьбі за права учительства. У рамках візиту було здійснено кілька важливих заходів, зокрема зустріч у Міністерстві освіти і науки України, з профактивом столиці, відвідування гімназії № 19, що на Подолі, та огляд реконструкції Буднику спілок.

Протягом 2018 року відбулися візити делегації Профспілки працівників освіти і науки України до Польщі та Словаччини, де вдалося ознайомитися з діяльністю профспілок відповідних країн, обмінятися досвідом та обговорити майбутню співпрацю. Також було взято учать у Спеціальній Конференції Європейського комітету профспілок освіти, що відбулася в Афінах. 300 делегатів із 132 національних профспілок освіти, що представляють працівників всіх рівнів освіти в 51 країні Європи, провели дебати і проголосували за низку резолюцій, щоб подолати ті труднощі, з якими стикаються вчителі у щоденній роботі.

Спортивно-масова робота

З метою популяризації серед членів Профспілки здорового, активного способу життя, розвитку фізичної культури і спорту у 2018 році проведено Всеукраїнську спартакіаду серед членів Профспілки працівників освіти і науки України з 4-х видів спорту: шахів, настільного тенісу, футзалу та волейболу. У спартакіаді взяли участь понад 450 членів Профспілки із 22 регіонів України.

Також у 2018 році команда від Профспілки освітян України у кількості 26 осіб взяла участь у XIV Міжнародній спартакіаді вчителів у Республіці Болгарія та здобули І місце – у змаганнях із шахів, ІІ місце – у змаганнях із міні-футболу, II та ІІІ місця – у змаганнях із настільного тенісу (загалом у заході взяли участь понад 550 учасників із 6 країн світу).

Проведення цих заходів знайшли позитивний відгук серед її учасників та керівників організаційних ланок Профспілки, про що свідчать відгуки учасників за результатами проведення відповідного анкетування.

На порозі Новий 2019 рік. Профспілка закликає до єдності думок і дій, згуртування та спільних зусиль задля поліпшення якості освіти, якості життя українських педагогів, викладачів, гідної підтримки вихователів, захисту інтересів молоді. Лише разом ми зможемо відстоювати свої права і наполягати на врахуванні наших думок та позицій. І нехай Новий рік принесе нам мир, добробут, злагоду та наснагу.

Бюро Президії

Профспілки працівників освіти і науки України

Друкe-mail

1547103202_64470У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 9456 «Про адміністративну процедуру», яким пропонується врегулювати відносини органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з фізичними та юридичними особами щодо прийняття адміністративного акта та його виконання.

Проект Закону розроблено Міністерством юстиції на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016 – 2020 роки, а також низки міжнародних актів з питань подолання корупції.

Положеннями Конституції України визначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк (стаття 40). Держава повинна гарантувати кожній особі право на неупереджене, чесне вирішення її справи за обґрунтований проміжок часу.

Положеннями законопроекту закріплено основні принципи адміністративної процедури, зокрема, принципи законності, рівності учасників адміністративного провадження, безсторонності адміністративного органу, відкритості, своєчасності та ефективності, а також механізми їх реалізації.

Адміністративне провадження проводиться посадовою особою, уповноваженою керівником органу на підставі внутрішніх розпорядчих актів. Документом також врегульовано процедуру відводу посадової особи, якщо вона може мати особисту, пряму або непряму зацікавленість в результаті справи.

Крім того, встановлено механізм правонаступництва в результаті припинення первинного адміністративного органу або внаслідок повного або часткового припинення його адміністративної компетенції. Правонаступник має виконати усі зобов’язання перед фізичними/юридичними особами.

Визначено учасників адміністративного провадження (адресат – заявник, оскаржувач або особа, проти якої ініційовано адміністративне провадження; заінтересована особа), а також їх права і обов’язки.

Пропонується також врегулювати питання документування адміністративного провадження, дослідження доказів, а також строків вирішення справи.

Так, справа за заявою вирішується: в найкоротші терміни, але не більше ніж 30 календарних днів після надходження заяви; у разі проведення слухання - в строк не більше 45 календарних днів після надходження заяви.

Строк розгляду справи за заявою може бути продовжений не більше ніж на 15 календарних днів.

Адміністративне провадження починається за заявою особи, за ініціативою адміністративного органу чи за скаргою особи про прийнятий адміністративний акт.

Заява може подаватися в усній або письмовій формі. Письмова заява може бути подана адміністративному органу особисто, направлено поштою або в електронній формі.

Заявник може звернутися до адміністративного органу для вирішення двох і більше справ. У випадках, передбачених законом, до заяви додаються відповідні документи або їх копії.

Для розгляду справи, яка стосується великої кількості осіб, до участі в адміністративному провадженні можуть залучатися представники таких осіб, а також представники громадських організацій.

Розгляду не підлягають анонімні заяви, заяви подані з одного й того ж питання, а також з питань, які були предметом судового розгляду або розглядаються в органах судової влади.

За результатами розгляду справи адміністративний орган в межах своїх повноважень приймає адміністративний акт, який є обов’язковим до виконання.

Адміністративний акт може бути оскаржений. Суб’єктом розгляду скарги є вищестоящий адміністративний орган або комісія з розгляду скарг, яка діє на громадських засадах.

Примусове виконання адміністративного акту забезпечується адміністративним органом, який його видав.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Друкe-mail

1547469830_y1315iwk337658ЦК Профспілки працівників освіти і науки України звернувся до Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Кабінету Міністрів України, Комітету науки і освіти Верховної Ради України, Федерації профспілок України з приводу необхідності підвищення розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти та інших закладів і установ освіти.

У зверненні зазначається, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» з 1 січня 2018 року підвищено на 10% розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Кабінетом Міністрів України на засіданні, що відбулося 18 грудня 2018 року, підтримано пропозиції Міністерства освіти і науки України щодо необхідності підвищення з 1 січня 2019 року на 11% розміру оплати праці науково-педагогічних працівників.

Згідно з прийнятою Кабінетом Міністрів України постановою від 14.12.2016 № 974 «Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298» з 1 січня 2017 року підвищено на 2 тарифні розряди посадові оклади педагогічних працівників навчальних закладів, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Стосовно педагогічних працівників усіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, таке підвищення відтерміновано до 1 вересня 2017 року.

Згідно з постановою Уряду від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» право на встановлення з 1 січня 2018 року надбавки в розмірі 30% замість 20% отримали педагогічні працівники, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, а тим, хто оплачується за рахунок місцевих бюджетів – його відтерміновано на 1 вересня 2018 року.

Певну надію покладали педпрацівники дошкільних, позашкільних та інших установ та закладів освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, на прийняття Кабінетом Міністрів України постанови про підвищення розмірів оплати праці з 1 вересня 2018 року, що передбачено пунктом 2 постанови від 11.01.2018 № 22, яким доручено Міністерству освіти і науки разом з Міністерством фінансів за підсумками виконання Державного бюджету України за перше півріччя 2018 року розглянути питання щодо підвищеної оплати їхньої праці, якої так і не було прийнято.

Такі рішення влади та ігнорування нею важливості та складності праці педагогів, особливо дошкільної освіти, призвели до ще більшого порушення міжпосадового рівня оплати праці освітян, викликали справедливі невдоволення педпрацівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти низькою оцінкою їхньої складної, не менш важливої та відповідальної педагогічної праці, спричинили конфліктні ситуації як між працівниками безпосередньо в трудових колективах, так і серед педагогів різних типів закладів освіти, методичних служб.

На вимогу значної чисельності педагогічних працівників, а також профспілкових організацій, як представників їхніх прав та інтересів, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вкотре вимагає прийняття Урядом рішення про підвищення з 1 січня 2019 року на 10% розмірів посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників закладів і установ освіти, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, та державних закладів освіти, або ж надати право органам місцевого самоврядування самостійно приймати рішення про таке підвищення, починаючи з 1 січня 2019 року, для педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за кошти місцевих бюджетів, як це було врегульовано пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 974 стосовно підвищення на 2 тарифні розряди оплати праці педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1547470431_xlЦК Профспілки працівників освіти і науки України привертає увагу на необхідність дотримання трудових прав членів профспілки – працівників закладів та установ освіти у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2019 року розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу і мінімальної заробітної плати.

Відповідно до примітки 1 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298, з урахуванням внесених змін, зокрема постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», посадові оклади (ставки заробітної плати) з 1 січня 2017 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Абзацом другим примітки 1 до Додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 з урахуванням змін, зокрема внесених наказом від 20.01.2017 № 81, також передбачено, що посадові оклади (ставки заробітної плати) з розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року затверджено на рівні 1921 гривні.

Згідно з приміткою 2 до Додатку 1 до наказу № 557 посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 – відкидаються, від 0,5 і вище – заокруглюються до однієї гривні.

Тому з 1 січня 2019 року розміри посадових окладів та ставок заробітної плати працівників закладів і установ освіти визначаються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду 1921 гривні, замість 1762 гривень станом на 1 січня 2018 року, тобто підвищуються на 9% з відповідним їх заокругленням.

Розміри посадових окладів та ставок заробітної плати педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції, підвищуються на 10 % відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» (без заокруглення).

При цьому згідно з пунктом 34 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати, затвердженої наказом Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102, утворюються нові розміри посадових окладів та ставок заробітної плати, від яких визначаються розміри всіх інших виплат, зокрема й підвищень за роботу в певних типах закладів освіти та за педагогічні звання, присвоєні за наслідками атестації.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2019 року складає 4173 гривні, тобто її збільшено з 3723 гривень або на 12,1%.

Тому відповідно до статті 31 Закону України «Про оплату праці» розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, здійснюється доплата до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці. При виконанні роботи на умовах неповного робочого часу мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Тобто умови встановлення доплат до рівня мінімальної заробітної плати не змінилися.

Щодо посадових окладів науково-педагогічних працівників, то відповідно до схваленої 18 грудня 2018 року Кабінетом Міністрів України постанови їх розміри мають бути підвищені з 1 січня 2019 року ще додатково на 11%.

Однак на даний час зазначеної постанови ще не оприлюднено, яка буде доведена до територіальних організацій профспілки одразу після її надходження.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1548230873_presidПрофспілка працівників освіти і науки України спрямувала звернення до Президента України Петра Порошенка щодо забезпечення безпечних умов праці та навчання всіх учасників освітнього процесу.

У зверненні зокрема вказується, що робота освітянина мирна і не передбачає прямої загрози життю та здоров’ю, і є неприпустимим, що в закладах освіти столиці європейської держави людина не може почуватися у безпеці.

Профспілка звернулася з пропозицією щодо надання відповідних доручень для розроблення та впровадження національної програми «Безпечний заклад освіти».

Завантажити документ list-prezidentu-vd-profsplki-osvtyan.pdf [248,15 Kb]

Прес-служба Профспілки працівників освіти і науки Україн

Друкe-mail

1549524679_7ggРішенням Герцаївського районного суду Чернівецької області від 28.11.2018 у цивільній справі № 714/601/18 задоволено позовну заяву вчителя до відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Чернівецької області, третіх осіб на стороні позивача: районної та обласної організацій Профспілки працівників освіти та науки про скасування дисциплінарного стягнення та відшкодування моральної шкоди.

Як вбачається з рішення суду Позивачка звернулася до суду із даним позовом та в обґрунтування позовних вимог посилалася на те, що вона працює вчителем початкових класів районного ліцею та є головою первинної профспілкової організації, членом президії районної організації Профспілки працівників освіти і науки.

Наказом начальника відділу освіти, молоді та спорту РДА їй було винесено догану за невиконання своїх посадових обов’язків (за недодержання педагогічної етики та моралі в присутності учнів). Вважає, що зазначені в оскаржуваному наказі порушень вона не допускала і тому просить наказ про накладення на неї дисциплінарного стягнення скасувати. Так як вона є головою первинної профспілкової організації та членом президії районної організації Профспілки відповідач повинен був отримати згоду даних профспілкових органів на притягнення її до дисциплінарної відповідальності. Відповідач цього не зробив, чим порушив вимоги трудового законодавства щодо гарантій для працівників підприємств, установ, організацій, обраних до профспілкових органів.

Суд визнав позовні вимоги обґрунтованими та встановив на підставі наведених у справі доказів, що зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу членами, якого вони є (ч. 2 ст.252 КЗпП України, ч. 2 ст. 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

При прийнятті оскаржуваного рішення відповідачем не було дотримано зазначені положення законодавства, які передбачають гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.

Судом враховано також пояснення третіх осіб про те, що відповідно до внесених змін до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», які передбачені розділом XII прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» від 5.09.2017, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності та наказу Департаменту освіти та науки Чернівецької ОДА від 31.10.2017 року № 490, особові справи працівників освіти повинні були передані до 8.11.2017 року директорам навчальних закладів і притягнення до дисциплінарної відповідальності належить до їх компетенції, що не було зроблено відповідачем.

Виходячи з цього, накладати дисциплінарне стягнення на працівників закладів освіти не входить до компетенції начальника відділу освіти, молоді та спорту.

Також суд визнав, що відповідно до ст. ст. 1177, 1195 ЦК України позивач має право на відшкодування моральної шкоди, а діями начальника відділу освіти позивачу спричинено моральну шкоду, яку суд оцінив в сумі 3000 гривень.

Юридичний відділ ЦК Профспілки

Друкe-mail

1549887816_revisorcolourboxСтаттею 7 Закону України «Про охорону праці» надано право працівникам на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Зокрема встановлено, що за роботу з важкими та шкідливими умовами праці оплата праці здійснюється у підвищеному розмірі.

Відповідно до статті 100 Кодексу законів про працю України на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

Перелік робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці, затверджено постановами Кабміну від 12.07.2005 № 576 від 2.04.2009 № 307 лише для сфери будівництва та з виробництва літальних апаратів.

Пунктом 2.3 постанови колегії Міністерства праці Української РСР від 29.03.1991 № 25 «Про умови оплати праці та розміри ставок заробітної плати й посадових окладів працівників народної освіти в Українській РСР» передбачено збереження інших діючих умов оплати праці працівників установ і закладів народної освіти одночасно із введенням нових ставок заробітної плати й посадових окладів.

Згідно з пунктом 4 постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 15.05.1990 № 193/7-69 «Про удосконалення організації заробітної плати та введення нових ставок і посадових окладів працівників установ і організацій народної освіти», що діяла та той час, надано право керівникам установ і організацій за погодженням з профспілковими комітетами установлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, зайнятим на роботах із важкими та шкідливими умовами праці в розмірі до 12 % тарифної ставки (посадового окладу) та до 24 % – на роботах з особливо тяжкими та особливо шкідливими умовами праці.

На її виконання наказом Державного комітету СРСР народної освіти від 20.08.1990 № 579, погодженим з ЦК профспілки працівників народної освіти і науки (постанова від 8 серпня 1990 № 40), затверджено Положення про порядок установлення доплат за несприятливі умови праці та Перелік робіт, на яких установлюються доплати за несприятливі умови праці працівникам організацій та установ системи Держосвіти СРСР.

Тому такий Перелік передбачено в додатку 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.05.1993 за № 56, та погодженим з Міністерством фінансів України, Міністерством праці України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Перелік таких робіт передбачено також в додатку 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, зареєстрованої в Міністерстві соціальної політики України 1.06.2018 за № 16 (в редакції з урахуванням змін від 19.04.2018), як і в попередніх Галузевих угодах.

Згідно з пунктом 7.3.2 Угоди керівникам закладів та установ освіти і науки, комітетам Профспілки рекомендовано здійснювати доплати працівникам за роботу в шкідливих і важких умовах праці згідно з додатком № 2 до Угоди.

Відповідно до пункту 33 Інструкції № 102, керівники закладів і установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці у розмірі до 12 % тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 % тарифної ставки (посадового окладу) на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці в порядку і на підставі переліку робіт, передбачених у додатку № 9.

Згідно з додатком 9 до Інструкції № 102 та додатком 2 до Галузевої Угоди доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці.

При наступній раціоналізації робочих місць і поліпшенні умов праці доплати зменшуються або відміняються повністю.

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах і організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи, організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб і організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці і розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом керівника за погодженням з профкомом.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 № 442, розроблений на виконання вимог статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» щодо призначення пенсії за віком на пільгових умовах за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки

Друкe-mail

1549958508_pj-revision__u7a8478Особам які одночасно працюють і навчаються, законодавство гарантує певні пільги, що стосуються часу відпочинку, робочого часу, оплати праці тощо. Ці пільги визначені в главі 14 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП).

Види пільг та їх обсяг залежить від форми навчання, виду навчального закладу та курсу перебування. Перш за все стаття 202 КЗпП зазначає, що працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Частина 1 статті 214 КЗпП визначає, що працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад. А працівникам, які навчаються без відриву від виробництва на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, у період навчального року надається за їхнім бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Для складання випускних іспитів їм гарантована додаткова відпустка на умовах, передбачених частиною першою ст. 214 КЗпП.

Стаття 215 КЗпП встановлює загальне правило надання працівникам оплачуваних відпусток та інших пільг.

Стаття 216 КЗпП конкретизує надання додаткових відпусток і зазначає їх у числовому виразі. Частина 1 зазначеної статті одразу вказує, що відпустки, передбачені ст. 216 КЗпП, надаються лише працівникам, які успішно навчаються в зазначених навчальних закладах.

Законодавець також диференціює тривалість додаткових оплачуваних відпусток за цілою низкою критеріїв:

а) форма навчання (вечірня, заочна);

б) рівень акредитації навчального закладу;

в) курс, на якому працівник навчається.

На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів працівниками, які навчаються на першому та другому курсах вищих закладів освіти:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів;
 • ІІІ і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 20 календарних днів;
 • усіх рівнів акредитації з заочною формою навчання – щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

На час настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів працівникам, які навчаються на третьому і наступних курсах вищих закладів освіти:

 • І та ІІ рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається додаткова відпустка тривалістю 20 календарних днів;
 • ІІІ і IV рівнів акредитації з вечірньою формою навчання – щорічно надається оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів;
 • незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання – надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 40 календарних днів.

Стаття 15 Закону України «Про відпустки» доповнена новою частиною другою (в редакції Закону від 2.11.2000), відповідно до якої працівники, які здобувають другу (наступну, тобто третю також) вищу освіту в навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, які мають у своєму складі підрозділи післядипломної освіти, мають право на додаткову оплачувану відпустку тієї ж тривалості, що й працівники, які навчаються на третьому і наступному курсах вищих навчальних закладів відповідних рівнів акредитації.

Надання відпусток щорічно означає, що вони повинні надаватися протягом навчального року. Ця норма прямо зазначена в частині 6 ст. 15 Закону «Про відпустки».

На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації працівники мають право на надання їм додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів.

На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) працівники, які навчаються без відриву від виробництва у вищих закладах освіти з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю два місяці, а третього та четвертого рівнів акредитації – чотири місяці.

Оскільки згідно зі ст. 17 Закону «Про освіту» планування навчального процесу належить до компетенції вищих закладів освіти, то вони мають право розподілу встановленої законом тривалості додаткової оплачуваної відпустки упродовж навчального року. Власник зобов’язаний надавати працівникові відпустку саме в той час, який визначений вищим навчальним закладом. Ненадання відпустки в цей час не може бути обґрунтовано виробничою необхідністю для підприємства, оскільки ст. 202 КЗпП покладає на власника обов’язок створювати працівникам умови для поєднання роботи з навчанням.

Частина 2 ст. 216 КЗпП допускає можливість встановлення законодавством для осіб, які навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах, де навчальний процес має свої особливості, іншої тривалості відпусток. Відповідно до цього Кабінет Міністрів України своєю постановою від 28 червня 1997 року № 634 затвердив Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості.

Передбачено, що крім додаткових оплачуваних відпусток, встановлених ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону «Про відпустки», щорічно надаються такі відпустки:

 • 10 календарних днів зі збереженням заробітної плати і 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю «культура (народна художня творчість)», «музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання)»;
 • 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальностями «театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія)», «кіномистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-, телеоператорство)»;
 • 10 календарних днів без збереження заробітної плати працівникам, які успішно навчаються у вищих закладах освіти всіх рівнів акредитації з вечірньою та заочною формами навчання за спеціальністю «філологія (мова та література)».

Надання відпусток без збереження заробітної плати працівникам на період проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад (для забезпеченої наданням додаткової відпустки участі в заходах, передбачених навчальним планом) не передбачено. Вони можуть надаватися за погодженням сторін трудового договору (ст. 84 КЗпП; ст. 26 Закону «Про відпустки»).

Працівникам щорічні відпустки за їхнім бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, інших робіт, передбачених навчальною програмою (ст. 212 КЗпП). Працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів та інших робіт, передбачених навчальною програмою, щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.

На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата (ст. 217 КЗпП).

За матеріалами HR-Ліга

Кiлькiсть переглядiв: 263