День здоров'я

2013-10-02

/Files/images/kdnz18_novini/16.jpg

День здоров'я в

Комунальному дошкільному навчальному закладі №18 «Барвінок» (яслах – садку) загального типу еколого – валеологічного спрямування м.Орджонікідзе Дніпропетровської обл..

«День здоров'я» - невід'ємначастинаеколого – валеологічноїпрограми в дошкільномузакладі .Основнезавданняданого заходу - привернутиувагу батьків до участі у спільних з дітьмирозвагах.Тількизавдякиособистійучасті вони можутьпоспостерігати за своєюдитиною в колективі ,оцінитирівеньйогофізичноїпідготовки. Весела і завзята атмосфера таких днівпередається не тількивихованцям , а й дорослим , щосприяєпробудженню у них інтересу до спілкуваннязісвоїмидітьми.

Успішністьорганізації " Дня здоров'я " багато в чомузалежитьвід того ,наскільки детально складені план йогопроведення та програма. 26вересня2013 р в КДНЗ №18 «Барвінок» пройшов « День здоров'я» піддевізом«Спритні, веселі, дужі, бозі спортом дружимо». Протягом дня з дітьмипроводилисябесіди ,цікавіфізхвилинки , заняття в ігровійформі , : «В мене очки як терночки» ( молодшігр) , « ПорадиАндрійка - Нехворійка» ( середнігр) , «Щотакездоров'я » (старші гр.). Робота в літературномукуточку : читанняхудожньоїлітератури ,заучуванняприслів'їв ,приказок про здоров'я ; розгляділюстрацій , фотографій , картин про здоров'я.

Цікаво , динамічнопройшло на свіжомуповітрі спортивно - розважальнедозвілля «Ми здоров'юскажемо« Так !»

Дітипобували в гостях у Лисички - сестрички(грали в українські народні ігри) ; у Незнайки ( відгадували загадки про різні види спорту , змагалися у спритності та кмітливості ) , у Андрійка - Нехворіка ( взяли участь увеселихестафетах ) , у Лікаря Айболиття ( вчилисянадавати першу медичнудопомогу ) . У сценарійвключені не тількивправизмагального характеру , але і пісні про спорт, народніхороводніігри, вірші , загадки . НаприкінцідозвілляЛисичка - сестричка , Андрійко - Нехворійко, Незнайка, Лікар Айболить подаруваликожнійгрупідидактичнеігри про здоров'я.

У підготовці до свята та придбанніподарунківактивну участь взяли батьки вихованців.

Оформленнівиставкифотографій та дитячихмалюнків на тему: « Ми здоров'юскажімо « ТАК ! » . Для батьківбуло оформлено « Куточокздоров'я » ,консультації і бюлетені : «Здоров'ядітей - головнатурботабатьків » ; « Емоційнездоров'ядошкільнят» ; «Як правильно організуватифізичнівправивдома ».

Такі заходи ,безумовно , даютьпомітнірезультати :

- встановлення контакту вихованців з дітьми з іншихгруп і з дорослими ;

- створеннясприятливогомікроклімату ,довірчихвідносинміждорослими і дітьми , батьками та педагогами ;

- прилученнядітей до здорового способу життя за допомогоюрозвиткуфізичнихякостей і навичок ;

- активізаціяінтересубатьків до валеології ;

- поліпшення стану здоров'явихованців ДНЗ

Ми переконані ,щотакі заходи долучаютьвсіх нас ( педагогів , дітей і батьків) до формування здорового способу життя. Організація Дня здоров'я є не тількиоднією з безлічіскладовихпроцесуфізичноговихованнядошкільнят в дошкільному навчальному закладі №18 «Барвінок» , але і є універсальнимзасобомвирішеннябагатьохважливихпедагогічнихзавдань , головна з яких - роститидітейздоровими , сильними і життєрадісними .

Кiлькiсть переглядiв: 56

Коментарi