ІІ – е засідання міського семінару

2012-03-27

/Files/images/novini/днз 16.jpg

Нещодавно на базі КДНЗ № 16 успішно проведено ІІ – е засідання міського семінару – практикуму з проблеми: «Моделювання змісту, методів та форм освітньо- виховної роботи з дітьми дошкільного віку через осучаснення розвивального простору та дидактичного забезпечення пізнавальної діяльності», яким керує досвідчений вихователь- методист ДНЗ Чмелівська Лідія Миколаївна. На семінарі були присутні вихователі дошкільних закладів міста та методист управління освіти Дзюбенко Олена Валеріївна.
Основним питанням обговорення було: створення оптимальних психолого-педагогічних та розвивальних умов для здійснення процесів «самості» від кожного учасника педагогічного процесу.
Тож колектив КДНЗ № 16 особливу увагу звернув на нові моделі організації освітньо-виховного процесу, який на початку ХХІ століття в Україні зазнає кардинального реформування і має такий вигляд:
1. Спеціально організована діяльність дітей.
2. Спеціальна доросло-дитяча (партнерська) діяльність дитини.
3. Вільна самостійна діяльність дитини.
Тому вкрай актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання та виховання, при якому кожна дитина розглядається як своєрідна, неповторна особистість, не краща і не гірша за іншу.
Увазі присутніх було запропоновано перегляд високоефективного заняття зі спеціальної організованої навчально-пізнавальної діяльності за середовищною моделлю з теми «Зимові фантазії», проведене творчим педагогом ДНЗ № 16 Горбач Тетяною Миколаївною. Діти вчилися знаходити вихід з будь-якої життєвої ситуації, використовуючи нестандартні оригінальні рішення; створювати сюжетні композиції під час перебування в школі «Розумничків», яка працює для тих, хто хоче знати і вміти більше, бути винахідливим, талановитим.
Протягом інтегрованого заходу панувала атмосфера співтворчості, спів пізнання, поваги і довіри до дитини. Вихователь довела разом зі своїми вихованцями, що життєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб’єктом, проявляє власне «Я».
Освіта (за визначенням В. Даля) розглядається як процес розвитку особистості у відношенні її розуму й моральності. Відповідно освітній процес вихователя Горбач Т. М. націлений на забезпечення розвитку розумності й моральності особистості і розуміється як створення оптимальних психолого-педагогічних умов для ефективного здійснення процесів «самості» кожного з учасників процесу: само становлення, саморозвитку, само актуалізації, самореалізації всіх позитивних якостей особистості.
Педагоги КДНЗ № 16 реалізовують розвиток цілісної особистості через інтеграційний підхід до освітнього процесу, внаслідок якого дитина оволодіває не стільки знаннями з окремих галузей, скільки цілісними знаннями про життя, світ, у якому вона живе, природу, людей, саму себе.
Керівник творчої групи по
створенню літопису КДНЗ № 16

Кiлькiсть переглядiв: 12

Коментарi