Проект «Профільне навчання»

Мета проекту:

• забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофільної підготовки учнівської молоді;

• виявлення та розвиток професійних інтересів учнів;

• реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання проекту:

• забезпечити рівний доступ старшокласників до профільної підготовки;

• забезпечити диференціацію, варіативність навчання;

• орієнтувати підлітків щодо майбутньої професійної діяльності;

• забезпечити психолого-педагогічний супровід профільного навчання;

• налагодити зв’язки з вищими навчальними закладами;

• забезпечити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

• оновити матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Пріоритети проекту:

• розвиток соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенцій учнів на допрофільному та профільному рівнях;

• створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей та потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.

Очікувані результати:

• упровадження нових моделей профільного навчання;

• створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами;

• максимальне використання можливостей кабінетної системи навчання;

• оснащення кабінетів для профільного навчання старшокласників;

• налагодження конструктивних зв’язків між закладом і ВНЗ;

• запровадження системного моніторингу за якістю профільного навчання;

• забезпечення діалогу між батьківською, учнівською та педагогічною громадськістю в розв’язанні проблем профілізації навчання.

Нормативно-правове забезпечення реалізації проекту «Профільне навчання»

* Закон України «Про освіту».

* Закон України «Про загальну середню освіту».

* Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року ( Указ Президента України від 25.06.2013р. № 344).

* Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010р. № 926.

* Указ Президента України «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» від 19.05.2011р. № 588.

* Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів від 20.04.2011р. №462).

* Положення про міжшкільний навчально-виробничий комбінат (наказ Міністерства освіти і науки від 30.11.1993р. №430).

* Концепція державної системи професійної орієнтації населення (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09. 2008р. № 842).

* Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства і освіти України від 07.07. 2008р. № 1/9-433).

* Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ Міністерства і освіти України від 01.10. 2010р. № 912).

* Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (наказ Міністерства і освіти України від 14.08.2013р. № 1176).

* Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011р. № 872).

* Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013р. № 466).

* Концепція профільного навчання у старшій школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013р. №1456 «Про затвердження концепції профільного навчання у старшій школі»).

* Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2013р. №1550).

Шляхи реалізації проекту у 2017 році

№ з/п Зміст заходу Термін виконання Виконавець Фінансування
1. Продовження роботи над удосконаленням організаційно-методичних, психолого-педагогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації профільного навчання. 2017рік Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
2. Використання психологічних методик у допрофільний період для визначення рівня готовності учнів до профільного навчання та їхнього професійного спрямування. Упродовж навчального року Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
3. Проведення моніторингу готовності педагогічних кадрів до роботи в профільних класах. Травень 2017 року Психологічна служба У межах бюджетного фінансування
4. Розроблення та затвердження в установленому порядку програм спецкурсів із проблем профільного навчання та включення їх до варіативної складової робочого навчального плану. Травень 2017 року Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
5. Формування мережі профільних класів відповідно до потреб і запитів учнів. Квітень-травень 2017 року Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
6. Проведення діагностичного дослідження профільного вибору молоді. Упродовж навчального року Психологічна служба управління та закладів освіти У межах бюджетного фінансування
7. Забезпечення навчальних кабінетів відповідно до визначених профілів сучасними засобами навчання. Проведення огляду-конкурсу «Кращий кабінет» за номінаціями. 2017 рік Листопад- грудень Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування із залученням позабюджетн. надходжень
8. Забезпечення координації інформаційних і ресурсних потоків між школою і вищими навчальними закладами Упродовж навчального року Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
9. Розміщення інформації з питань змісту та напрямів профілізації школи на веб-сайті закладу 2017 рік Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
10. Удосконалення профорієнтаційної роботи з учнями 8―9-х класів (анкетування, проведення групових і масових заходів, екскурсій, залучення науковців із різних спеціальностей, батьків, широкого громадського загалу тощо) Упродовж навчального року Заступники директора з НВР ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
11. Розширення мережі факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8―9-х класів із метою поглибленого вивчення окремих предметів і забезпечення допрофільної підготовки Вересень 2017 року Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
12. Здійснення моніторингу щодо відслідковування ефективності системи профільного навчання Упродовж навчального року Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
13. Проведення системного моніторингу щодо вивчення думки учнів, батьків, педагогів із питань організації профільного навчання Упродовж навчального року Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
14. Корекція концептуальних підходів до організації профільного навчання відповідно до обраних моделей Упродовж навчального року Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
15. Розроблення електронних програмно- методичних комплексів для навчання дітей у контексті інформаційно-навчального середовища з проблем профільного навчання Упродовж навчального року Заступники директора з НВР, керівники творчих груп ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
17. Презентація моделей та програм розвитку допрофільної та профільної освіти навчального закладу. Вересень 2017 року Управління освіти Керівники ЗНЗ У межах бюджетного фінансування
Кiлькiсть переглядiв: 110