Розділ І. Дошкільна освіта

Проект «Дошкілля»

Мета проекту:

Забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду.

Завдання проекту:

- сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення;

- створити умови для всебічного й гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, враховуючи їх вікові та психофізичні особливості;

- забезпечити розвиток індивідуальних здібностей дітей в дошкільних навчальних закладах;

- модернізувати освітньо-виховну та управлінську діяльність в дошкільних навчальних закладах, підвищити якість освіти у відповідності до вимог Базового компонента дошкільної освіти шляхом впровадження сучасних освітніх технологій;

- сприяти удосконаленню лікувально-реабілітаційної та корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби шляхом оновлення корекційного та лікувального обладнання;

- забезпечити збереження та примноження здоров’я дітей, виховання здорового покоління через результативне використання здоров’язберігаючих технологій;

- забезпечити якісну організацію просвітницької роботи з сім’ями вихованців по роз’ясненню завдань, змісту, переваг суспільної дошкільної освіти, підготовки дітей до продовження навчання у школі тощо.

Пріоритети проекту: забезпечення оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних та матеріально-технічних умов для функціонування системи дошкільної освіти в місті, яка ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання; забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку.

Нормативна база для реалізації проекту:

1. Закон України «Про дошкільну освіту».

2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

3. Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

4. Закон України «Про охорону дитинства».

5. Лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах».

6. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305.

7. Положення про навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306.

8. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 04.11.2010 р.

9. Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, затверджене наказом МОН України №1070 від 09.11.2010 р.

10. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 р. №509.

11. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

12. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах».

13. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».

14. Лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату».

15. Лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р. «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу».

16. Лист № 1/9-57 від 06.02.2015 року «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів».

17. Лист МОН України від 02.06.2016 № 1/9-279 «Щодо сприяння розвитку мережі ДНЗ (груп) різних типів та форм власності».

18. Наказ МОНУ від 24.03.2016 № 234, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693, «Про затвердження Санітарного регламенту для ДНЗ».

19. Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

20. Лист МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ у 2016-2017 н.р.».

21. Лист МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у ДНЗ».

22. Лист МОН України від 02.09.2016 р. № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ».

23. Лист МОН України від 20.10.2016 № 1/9-561 «Щодо організації роботи ДНЗ по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами».

Хід реалізації проекту у 2017 році:

№Н\п Зміст заходів для реалізації проекту Термін виконання Відповідальні
1. Провести міський етап Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду з організації просвіти батьків вихованців дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів «Джерело батьківських знань». Квітень 2017 року Дзюбенко О.В., керівники ДНЗ та НВК
2. Провести 16-й Фестиваль дитячої творчості «Дивограй – 2017» серед вихованців ДНЗ та НВК, присвячений 1 червня – Дню захисту дітей. 1 червня 2017 року Дзюбенко О.В., Годована Г.А., Тиква А.А.
3. Провести міський етап обласного конкурсу «Веселі старти» з елементами футболу серед дітей старшого дошкільного віку – вихованців ДНЗ та НВК. 9 – 16 червня 2017 року Дзюбенко О.В., Євич М.М.
4. Провести Марафон дитячої творчості до літньої оздоровчої кампанії «Сяйвом сонця все залито, в нас гостює справжнє літо!» (скульптури на піску, ігри і забави з мильними бульбашками, перегляд вистави літнього театру, експериментування з фарбами, виготовлення поробок із природного матеріалу, модний показ костюмів, виготовлених із нетрадиційних матеріалів та інше). Червень 2017 року Дзюбенко О.В., керівники закладів освіти
5. Провести рейтингове оцінювання діяльності дошкільних навчальних закладів за підсумками 2016-2017 навчального року за пріоритетними напрямами: матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність, робота з педагогічними кадрами, навчально-методична робота, медико-профілактична робота, організація харчування дітей, виховна робота, виконавча дисципліна тощо. Серпень 2017 року Експертна комісія управління освіти
6. Провести Факультет сучасного управлінця закладом освіти для членів адміністрації ДНЗ та НВК «Зміцнення здоров'я дітей шляхом використання технологій художньо-естетичного спрямування у системі корекційно-оздоровчої роботи сучасного дитсадка» на базі КДНЗ №5. Листопад 2017 року Дзюбенко О.В., Тиква А.А.
7. Започаткувати роботу міського семінару з проблеми: «Моніторинг досягнень дітей старшого дошкільного віку з опорою на кваліметричну модель як засіб підвищення якості дошкільної освіти в місті» на базі КДНЗ №13. Жовтень 2017 року Дзюбенко О.В., Кухтіна Л.О.
8. Поширити досвід експериментальної роботи педколективу КДНЗ №21 шляхом організації міської опорної школи з проблеми: «Формування основ громадянської свідомості дошкільнят через реалізацію основних напрямів педагогічної системи В.О. Сухомлинського в освітньому процесі сучасного ДНЗ». Листопад 2017 року Дзюбенко О.В., Дощенко І.О.
8. Продовжити роботу Центру виховання, оздоровлення та реабілітації дітей дошкільного віку на базі КДНЗ №22 щодо здійснення лікувально-профілактичних процедур для вихованців ДНЗ: відвідування прийому профільних лікарів, сольової кімнати, вживання синглентно-кисневих коктейлів, проведення фізіотерапевтичних процедур, лікувального масажу, сеансів ароматерапії. Упродовж 2017 року Євич М.М., Ліснича В.В.
9. Придбати спеціальне обладнання для корекції порушень зору, мови, опорно-рухового апарату дітей – вихованців груп компенсуючого типу у КДНЗ №№5, 13, 18, 21, 22. 2017-2018 роки Управління освіти, міська влада
10. Ввести ставки керівника гуртка до штатного розкладу дитсадків міста. 2017-2018 роки Управління освіти, міська влада
11. Здійснити облік дітей у мікрорайонах обслуговування, закріплених за ДНЗ та НВК (дошкільними підрозділами), поновлювати банк даних про «неорганізованих» дітей дошкільного віку та підвищити показник охоплення дитсадками дітей віком від 3-х до 6(7)-ми років до 98%. Травень, вересень 2017 року Адміністрація КДНЗ та НВК, управління освіти
12. Забезпечити 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку суспільною дошкільною освітою. 2017 рік Адміністрація КДНЗ та НВК, управління освіти
13. Здійснити повне програмно-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та оснащення освітньо-виховного процесу у відповідності до «Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 № 509. Червень-серпень 2017 рік Адміністрація КДНЗ та НВК, управління освіти

Очікувані результати:

- піднесення якісних показників здоров’я дітей дошкільного віку, результативне використання здоров’язберігаючих технологій;

- оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;

- забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасним обладнанням, навчально - методичними матеріалами;

- підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень сучасної науки та практики, освітніх інновацій;

- охоплення дітей дошкільного віку, особливо старшого, різними формами дошкільної освіти, забезпечення її якості та доступності;

- задоволення потреб громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти та прогнозування розвитку мережі груп у ДНЗ та НВК міста;

- удосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів у відповідності до вимог дошкільної освіти та сучасних потреб;

- посилення колективної зацікавленості працівників дошкільних навчальних закладів у підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні перспективного педагогічного досвіду, у творчому підході до процесу розвитку, виховання та навчання дітей та у поліпшенні результатів освітньої роботи з вихованцями;

- введення ставок керівників гуртків до штатних розписів дошкільних навчальних закладів;

- поступове оновлення корекційного обладнання для відновлення здоров’я дітей – вихованців груп компенсуючого типу у КДНЗ №№5, 13, 18, 21, 22.

Підготувала: методист інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради Дзюбенко О.В.

Кiлькiсть переглядiв: 240