Для підвищення ефективності і якості роботи обласного науково-бібліотечного інформаційного центру встановлено сучасну систему автоматизації бібліотек «ІРБІС-128».
Дана програма має оптимальні характеристики для створення спеціалізованих електронних баз даних. Нашому центру вона надає можливість створення достатньо укомплектованої електронної бібліотеки, яка дозволить в повній мірі зібрати та впорядкувати різні види учбової і наукової літератури. Користувачі бібліотеки матимуть змогу швидко та легко знайти потрібну інформацію.
ІРБІС-128 вдосконалює систему пошуку за рахунок можливості роботи декількох бібліотек в рамках однієї системи; підтримки технологій ведення зведених каталогів, розподілених словників та довідників, авторитетних баз даних; підтримки технологій online-запозичення.
Програма забезпечить підвищення якості освітніх послуг для всіх категорій користувачів. Педпрацівники будь-якого учбового закладу зможуть використовувати широкий спектр електронних версій необхідних видань, які дуже часто в друкованому варіанті доводиться шукати лише у великих центральних бібліотеках. Крім того ІРБІС-128 дозволяє здійснювати обмін даними між обласним науково-бібліотечним центром та електронними бібліотеками інших організацій за умови, що вони використовують цю або попередні версії даної програми. Це, в свою чергу, розширить можливості доступу до великої кількості інформаційних джерел і забезпечить відповідність технологічного оснащення та рівня роботи нашого центру вимогам сучасного суспільства.


Кiлькiсть переглядiв: 131